BD Kenniscafé Accountancy

Meld je aan voor dit evenement

Op woensdagavond 26 juni gaat het gebeuren! Het eerste BD kenniscafé voor (register)accountants! 

Tijdens een zeer interessant en avondvullend programma kun jij kennismaken met vakgenoten en je verdiepen in een aantal heel relevante thema’s uit jouw dagelijkse praktijk. 

Het kenniscafé vindt plaats in De Knoop in Utrecht en het programma ziet er nu als volgt uit.

18.00 - 18.45:     Inloop met diner, welkomstwoord en toelichting op het programma
19.00 - 19.15:     Vogelvlucht: alle facetten van accountancy binnen de Belastingdienst
19.30 - 20.15:     Workshopronde 
20.15 - 20.30:     Pauze
20.30 - 21.15:     Workshopronde
21.15 - 22.00:     Afsluiting, borrel en napraten over de workshops en 'het werk'.

We bieden vier workshops aan waaruit jij er op de avond twee kunt kiezen. Geïnteresseerd? Ja toch?! Meld je snel aan! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

En ben je al werkzaam bij de Belastingdienst en geïnteresseerd in dit programma, stuur dan een berichtje naar werken@belastingdienst.nl

Hieronder lees je een korte beschrijving van de verschillende workshops. Alle workshops worden aangeboden in de vorm van een casus, zodat je een beeld krijgt van de werkzaamheden én kunt horen over de werkwijze van de Belastingdienst.

De (register)accountant van en bij de Belastingdienst - Angela van Westreenen en Pim Körner van de Directie Grote Ondernemingen en Midden- en kleinbedrijf

De Belastingdienst is een van de grootste werkgevers voor (register)accountants in Nederland. Hoe zien de dagelijkse werkzaamheden van een (register)accountant er bij de Belastingdienst uit? En in hoeverre wijken die af van een openbaar (register)accountant? Wat is het controleobject? Tijdens deze workshop geven wij je antwoorden op deze vragen: we geven je een inkijkje in de manier waarop wij omgaan met (de in 2018) ruim 1,9 miljoen ondernemingen in Nederland. Welke keuzes worden gemaakt tussen klanten, handhavingsvormen, compliance en capaciteit? Dat wil jij toch ook allemaal weten? Kom dan naar deze workshop: want wij vertellen het je!

Data analyse en proces mining - Patrick Frijns van de Directie Grote Ondernemingen

Het lijkt iets van de laatste tijd, maar de Belastingdienst past al meer dan 30 jaar data analyse toe. En heette het vroeger audit automation én zijn focus en methoden in de loop der jaren veranderd, de basis is en blijft hetzelfde: wat moet worden geanalyseerd en welke data zijn daarvoor nodig? Nieuw is wél dat het antwoord op die vragen steeds meer wordt gevisualiseerd: hoe maken we interessante zaken of afwijkingen het beste zichtbaar? En ook nu loopt de Belastingdienst voorop en experimenteert de organisatie met een aantal nieuwe technieken. Technieken waarmee bijvoorbeeld het omslagpunt in een administratie wordt herkend als vastleggingen niet meer stroken met de werkelijkheid. Óf technieken waarmee met process mining  processen worden geanalyseerd en gevisualiseerd om inzicht te krijgen ín die processen. Volop mogelijkheden en veel nieuwe kansen. Nieuwsgierig geworden? Meer weten? Bezoek dan deze workshop! 

Internationale E-commerce - Han Bosch van de Douane

E-commerce! Meer en meer particulieren en bedrijven bestellen meer en meer producten en diensten via het internet. Immers, het aanbod daarvan - afkomstig van alle delen van de wereld is voor iedereen toegankelijk geworden. De mondialisering van deze handel, in combinatie met de inzet van nieuwe technieken, zorgt ervoor dat nieuwe businessmodellen ontstaan en nieuwe actoren tot deze markt toetreden. En dan hebben we het nog niet eens over de steeds groter wordende rol van de platforms waarop zich dat afspeelt. In ieder geval heeft het allemaal tot gevolg dat de hoeveelheid verhandelde e-commerce producten en diensten fors is toegenomen, wat een sterke toename van het aantal aangiften betekent en dús voor de werkzaamheden van de Douane. Het wordt steeds duidelijker dat traditionele toezichtvormen niet meer afdoende zijn en met innovatie en aangepaste wetgeving wordt gezocht naar nieuwe toezichtvormen. En dat heeft dan natuurlijk weer gevolgen voor de skills waarover de medewerkers van de Douane moeten beschikken. 
In deze workshop komen al deze aspecten aan bod. Benieuwd naar de toekomstige rol van de accountant in het toezicht op e-commerce? Dan is deze workshop een must!

De jacht op de miljoenen – Rik Voortman van de FIOD

Witwassen, zorgfraude, steekpenningen en omkoping, oplichting, belastingfraude, faillissementsfraude, beleggingsfraude …, en ga zo nog maar even door. De accountants van de FIOD gaan dagelijks de strijd aan met criminaliteit en fraudeurs. Dat kunnen hele zware jongens zijn, maar ook zeer ‘nette’ hooggeplaatste witteboordencriminelen die met een prachtige trustconstructie buiten beeld denken te blijven. Ja...., zelfs accountants kunnen verdachten worden in bijvoorbeeld een grote corruptiezaak. 
Tijdens deze workshop krijg je een uniek kijkje achter de schermen van de FIOD en ga je mee op jacht naar de miljoenen! Van jaarrekeninganalyses tot precaire tapgesprekken en van follow the money tot de FIOD-invallen. Welkom!

Meld je aan voor dit evenement

Wil je jezelf uitschrijven voor dit evenement?
Schrijf je uit.