Workshop container platforms

Portret van Jan Willem

Meet the power of container-platforms in action: build, run, and scale your apps.

Docker wordt inmiddels op veel plekken gebruikt. Maar hoe sluit de infrastructuur maximaal aan op het gebruik van containers? Container platforms gaan verder dan alleen het gebruik van Docker of Kubernetes. Vragen als: hoe gaan we de vele services beheren? Hoe richten we een schaalbare ontwikkelstraat in voor een microservice landschap waar je als ontwikkelaar en beheerder blij van wordt? Een container platform als OpenShift of Pivotal Cloud Foundry biedt hiervoor oplossingen. Tijdens deze avond ervaar je dit in de praktijk. 

We gaan hands-on aan de slag met workshops. Elke deelnemer heeft de keuze om deel te nemen aan één workshop met een bepaald platform (OpenShift of Cloud Foundry). Tijdens de workshop gaan we een gegeven applicatie deployen en (op)schalen op het container platform. Platform features, zoals metrieken over de applicatie, logging en autorisatie komen aan bod. 

Voor deelname aan de workshop is het gebruik van een eigen laptop, voorzien van specifieke (versies van) software noodzakelijk. Nadere details en instructies worden verstrekt aan de deelnemers via de meetup pagina. 

Deelname

Deze gratis workshop vindt plaats bij de Belastingdienst in Apeldoorn, op donderdag 13 juni
Inschrijven kan via de meetup van de ApeldoornJUG. Geef aan welke workshop je wilt volgen. Meld je aan voor de OpenShift of Cloud Foundry workshop. Het aantal deelnemers is vanwege de workshop en begeleiding gemaximeerd op 50 deelnemers in totaal (ca. 25 per platform).

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door de Belastingdienst en Quintor, in samenwerking met Red Hat.