01.

Commerciële bedrijven, bijvoorbeeld de talrijke webshops, beschikken over enorm veel data in de vorm van klantgegevens; wie bekijkt of koopt wat, hoe snel wordt er betaald, etc.

02.

Bij de Belastingdienst hebben we echter meer en grotere bronnen. Want bij de Belastingdienst is iedere Nederlander klant en daardoor beschikken we over gegevens uit bronnen als inkomstenbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en toeslagen.

testimonial-paul-rik

“We werken met een data goudmijn én dienen het maatschappelijk belang.”

Paul, Manager Toeslagen en Rik, Coördinator DAT

03.

De Belastingdienst is continu bezig deze bestanden in één grote datalaag te verwerken. Dit resulteert in hét centrale datafundament van de Belastingdienst, dat de weg vrijmaakt voor fascinerende data-analyse. Onze data analisten, data scientists en data engineers werken bij diverse onderdelen van de Belastingdienst, zoals Toeslagen, maar de meesten zijn werkzaam bij het nog jonge onderdeel D&A (Data & Analytics).

04.

We doorlopen regelmatig innovatie funnels: van idee, lab, pilot tot implementatie op de werkvloer. We experimenteren en zoeken steeds naar de beste oplossing. We werken aan constante verbetering van de processen van de Belastingdienst, onder meer door het vereenvoudigen van data inzage, het sneller opsporen van fraude en het aanleveren van informatie voor onze besturing.

05.

De Belastingdienst vindt dat iedereen de behandeling moet krijgen die hij of zij verdient. Onze modellen draaien op basis van datafundamenten waarmee toezicht, handhaving en fraudedetectie effectiever kunnen plaatsvinden.

06.

In het ene geval blijkt het dat een persoon jarenlang een bepaalde inkomstenbron bewust niet heeft opgegeven. Daar wordt direct actie op ondernomen.

Ine - Business Intelligence Analyst

“Door gedrag te analyseren, kunnen we inschatten waar de kans het grootst is dat mensen fouten maken in hun aangifte. ”

Vincent, Data Scientist

07.

In het andere geval blijkt dat een persoon per ongeluk een verkeerd getal heeft ingevuld. Als blijkt dat deze persoon alle voorgaande keren keurig op tijd aangifte heeft gedaan en eventueel heeft betaald, dan wordt dit foutje in overleg rechtgetrokken.

Data Scientists lisanne en kelly

“We vertellen graag over ons werk, maar sommige dingen moeten binnenskamers blijven.”

Lisanne en Kelly, Data Scientists bij D&A

08.

Andere mogelijke groepen zijn: van welke groep mensen is de aanschafwaarde van de auto groter dan 1/3 van de WOZ waarde van het huis waarin ze wonen.

09.

Bij de Belastingdienst gaat er per werkdag 1.000.000.000 euro door de systemen. Je kunt je voorstellen dat onze data-specialisten met hun modellen al snel een verschil van miljoenen kunnen maken, in het voordeel van de Nederlandse samenleving.

jan

“Data analyse is het DNA van de Belastingdienst”

Tjebbe, Data Analist

Er is geen andere plek dan de Belastingdienst waar je met zoveel data zoveel mogelijkheden hebt, om zoveel ‘kicks’ uit je ‘data tricks’ te halen, en om zoveel te kunnen betekenen voor Nederland.

datapoints
Datafundament
dataquery1
graph
dataquery2
loader 0%