Edwin Jansen

Klantmanager

Een portretfoto van Edwin Jansen

“Wist je dat een paling tot de bedreigde diersoorten hoort? En dat je écht strafbaar bent, als jij jouw familie in Canada - volledig te goeder trouw - wilt verrassen met een broodje paling? De Canadese douane je dan echt een boete moet laten betalen? Ik wist het niet. In ieder geval niet totdat ik hier ging werken.” Edwin Jansen, klantmanager bij de Douane Schiphol Passagiers is gedreven en praat vol enthousiasme over zijn werk.

We willen handhaven. We willen voorkomen!

"En andersom gebeurt dat dus ook. Er zijn écht mensen die door hun cultuur of op basis van oeroude tradities goederen willen invoeren in Nederland, die niet zijn toegestaan.
En natuurlijk weet iedereen dat het invoeren van bijvoorbeeld drugs niet mag. Maar er zijn ook echt genoeg goederen waarvan bij onze klanten niet bekend is, dat invoer ervan niet zomaar is toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan kaas, wijnbladeren, ruwe diamanten of cultuurhistorische voorwerpen. En dan komen wij om de hoek kijken. Dan zijn wij er. Om die kennis, om die awareness te vergroten. Want wij willen niet per se controleren om boetes of bekeuringen uit te delen: wij willen handhaven. Wij willen zorgen dat het niet meer gebeurt. We willen voorkomen!

Het kantoor Douane Schiphol Passagiers is wat dat aangaat ook een bijzonder kantoor binnen Douane Nederland. Want alleen dit kantoor heeft met passagiers, met mensen te maken en niet met uitsluitend goederen. Met mensen die goederen van A naar B vervoeren. Of van B naar A. Dat vergt een heel andere aanpak dan die van de andere kantoren.

Uitleggen en beïnvloeden. Als je weet hoe het werkt, ontstaat er begrip

“Het is overigens niet alleen de douane die is gebaat bij het zo soepel mogelijk verwerken van het nog steeds groeiende aantal passagiers op Schiphol. Ook luchtvaartmaatschappijen of de Schiphol Group zelf zien dat natuurlijk graag. Immers, een airline wil haar passagiers zo min mogelijk oponthoud bezorgen en Schiphol wil te boek staan als een betrouwbare en veilige luchthaven. Mijn collega’s en ik hebben dan ook veel contact met deze grote bedrijven. En ook met bijvoorbeeld bevolkingsgroepen die soms niet goed op de hoogte zijn van wat wel of niet is toegestaan. Hoe creëren we een win-winsituatie waarin wij passagiers zo min mogelijk lastig hoeven te vallen en we tegelijkertijd zorgdragen voor een correcte uitvoering van de douanewet- en regelgeving?"

Ook internationaal een goede naam

"En dus praten we met luchtvaartmaatschappijen over het gebruik van reizigersinformatie voor het selecteren van mogelijk malafide passagiers voor een douanecontrole. Met de Schiphol Group over een optimale plek om onze X-Rays te plaatsen of onze honden te laten lopen en met de Chinese gemeenschap over bijvoorbeeld het meenemen van bepaalde kruiden naar Nederland. Internationaal gezien heeft de Douane Nederland in ieder geval een erg goede naam en worden de ontwikkelingen op Schiphol op waarde geschat. Zo ontvang ik binnenkort de Duitse douane van de luchthaven Frankfurt voor een driedaags werkbezoek. Ik kijk uit naar dat bezoek, want we streven een gemeenschappelijk doel na. En dat maakt mijn werk ook zo divers en gevarieerd. Zo dynamisch en veelomvattend. Eigenlijk is het relatiebeheer pur sang.”

Andere interessante verhalen

  1. 0
  2. 1
  3. 2
Een portretfoto van Frank Heijman

Mensen opleiden tot Douane-professionals.

Frank Heijmann, Initiator masteropleiding Douane

Lees het verhaal
Een risico analyst kijkt uit het raam en houdt toezicht op een luchthaven.

Cor Zwemer, voormalig docent geweldsbeheersing, nú landelijk uitvoerend beheerder geweldbeheersing

Lees het verhaal
Douanemedewerkers lopen door de gang.

Het beweging- en fitheidsonderzoek,

Lees het verhaal