Kim

Fiscalist

Kim is fiscalist bij de Belastingdienst

Bij de Belastingdienst krijgen fiscalisten volop met de actualiteit te maken.
Veranderingen op fiscaal gebied, nieuwe wetten, nieuwe regelgeving wordt door de Belastingdienst getoetst. Lang voordat de Tweede en Eerste Kamer er over hoeven te beslissen. Als fiscalist wordt er dus veel van je verwacht, je moet flexibel kunnen omgaan met alle veranderingen en brede interesse hebben in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Kim (26) is fiscalist in bij de Belastingdienst in Den Haag. De afgelopen twee jaar werkte ze bij de directie Algemene Bestuurszaken en Communicatie (ABC), het aanspreekpunt voor bestuurlijke contacten dat ook zorgt voor de coördinatie van uitvoeringstoetsen en voor de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en externe relaties. De troonrede wordt min of meer om de hoek uitgesproken, dus Kim zit dicht bij het vuur.  ”Nou ja, het maakt niet zoveel uit waar je in Nederland werkt, de Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. Als fiscalist heb je dus sowieso met de beslissingen uit de politiek te maken.

Als fiscalist heb je met de beslissingen uit de politiek te maken.

Wat Prinsjesdag betreft, de Belastingplannen, onderdeel van de Miljoenennota, kennen wij al ver voor de derde dinsdag in september. Dat kan ook niet anders, want de Staatssecretaris wil alleen met voorstellen komen die op allerlei manieren zijn getoetst en doorgerekend.
Maanden van te voren beginnen we met vooroverleg met allerlei instanties en het ministerie van Financiën. We bekijken de gevolgen van nieuwe belastingwetgeving voor de Belastingdienst. Dat vind ik ook het bijzondere van het werk hier. Tijdens je studie is het allemaal nog theorie, hier sta je aan de wieg van nieuwe fiscale gebeurtenissen. Wij kennen de plannen op tijd, we weten wat er volgend jaar gaat veranderen. Tenminste, als de wetten door de Kamers komen uiteraard. Van te voren mogen we er niets over vertellen, maar ik kan wel als voorbeeld iets zeggen over ‘pensioen in eigen beheer’ want het is al duidelijk wat daar mee gaat gebeuren.

De Staatssecretaris ziet dat er meerdere redenen zijn waarom het voor dga’s (directeur-grootaandeelhouders) minder aantrekkelijk of zelfs nadelig is om in hun eigen B.V. pensioen op te bouwen. Dus er komt een voorstel om deze regeling af te bouwen. Dat kan tientallen jaren gaan duren, maar je moet nu wel heel goed gaan nadenken over de consequenties.  Wat komt daarvoor in de plaats, past dat binnen bestaande systemen? Is het uitvoerbaar? Is het fraudegevoelig? We haken dus in een zo vroeg stadium aan en toetsen de nieuwe regelgeving. Het werk hier is complex; er zijn zoveel gebieden. Als je uitdagingen zoekt als fiscalist kun je hier je hart ophalen.”