Matt Elissen

Registeraccountant

Matt Elissen

Hoe belangrijk is Prinsjesdag voor de Belastingdienst?

De voorstellen van Prinsjesdag worden met extra interesse bestudeerd door de accountants van de Belastingdienst. Zij merken de invloed van nieuwe wetten en fiscale regelingen direct in hun dagelijkse praktijk. Om nieuwe belastingwetgeving goed in te voeren moeten zij zelf niet alleen goed op de hoogte zijn, maar ook de bedrijven die ze controleren.

Math Elissen (57) is registeraccountant. Bij de Belastingdienst is hij vaktechnisch coördinator voor Grote Ondernemingen (G.O.) in de regio Zuid. Daarnaast werkt hij met collega’s aan een online platform waardoor accountants en andere specialisten bij de Belastingdienst hun kennis update kunnen houden.
“In de nasleep van Prinsjesdag komen er altijd veel veranderingen aan waar accountants op voorbereid moeten zijn, accountants die voor het bedrijfsleven werken moeten goed en duidelijk geïnformeerd worden, dat is een van mijn taken voor G.O. We hoeven geen les te geven, maar we vinden een goed contact met bedrijven van groot belang dus willen we ze ook tijdig op de hoogte brengen van nieuwe plannen uit Den Haag.
Daarnaast moeten wij zélf natuurlijk volledig op de hoogte zijn van alle vaktechnische ontwikkelingen. Daar hebben we onder meer een online platform voor: het ‘Actualiteiten College’. We bieden de informatie voor onze mensen zo aan dat ze er op elk moment -thuis of op het werk- bij kunnen. Er staan ook filmpjes op die nieuwe wetgeving verduidelijken. Over het verdwijnen van de VAR bijvoorbeeld, een van de plannen van Prinsjesdag vorig jaar. Door dit platform kunnen accountants van de Belastingdienst alle informatie over fiscale veranderingen snel vinden en duiden.

Het gaat niet alleen om aangiftes tenslotte

Den Haag verwacht dat we ons werk zo efficiënt mogelijk doen. Daarbij is het belangrijk dat bedrijven weten wat we van ze verwachten. We gaan uit van Vertrouwen, Transparantie en Begrip. Als een organisatie of bedrijf heeft aangetoond dat ze oprecht zijn wat betreft hun aangiften, hoeven we een volgende keer niet tot in de kleinste details alles te controleren.  Dat betekent dat je als accountant verder moet kunnen kijken dan de cijfers. Het gaat ook om de psychologie, om het vertrouwen dat iemand verdient. Dat maakt het vak van accountant bij de Belastingdienst dus een stuk breder dan je misschien verwacht. Want, om nog even terug te komen op Prinsjesdag: wij voeren uit wat er wordt besloten. Maar we hebben de ruimte om onze intuïtie en ons fingerspitzengefühl daarbij te gebruiken. Het gaat niet alleen om aangiftes tenslotte, maar ook om de wereld die daarachter zit. Dat verschilt per bedrijf en dat maakt het vak van accountant bij de Belastingdienst zo bijzonder.”