‘De wereld van data science nog meer in verbinding brengen met de fiscale wereld, dat is wat mij betreft de toekomst.’

Arthur, Business analist MKB

‘Ik wilde graag in Berlijn studeren. Uiteindelijk heb ik er twee jaar gewoond en heb ik ontdekt hoe goed alles geregeld is hier in Nederland. We hebben goede zorg, goed onderwijs, goede oudedagsvoorzieningen. De samenleving denkt nogal eens negatief over belastingen en ook ikzelf kan er wel eens over morren, maar zonder belastinginkomsten kunnen we deze publieke voorzieningen niet financieren. Mede door mijn ervaringen in Berlijn wilde ik na mijn studie iets bijdragen aan de samenleving en de collectieve voorzieningen. Die ambitie heeft uiteindelijk geresulteerd in een baan bij de Belastingdienst.

Geen beter traineeship dan het Tax talent traineeship

Ik begon bij het Tax talent traineeship, een traineeship op het kruispunt van beleid, wetgeving en uitvoering. Ik heb meer gestudeerd dan alleen fiscale economie en in dit traineeship kon ik veel vraagstukken bekijken vanuit verschillende disciplines. Ik kan het iedere startende fiscalist aanraden: elke vier maanden op een andere afdeling kunnen werken en jezelf (door)ontwikkelen op nieuwe en bestaande competenties. Ik heb met grote multinationals te maken gehad, maar ook met het midden- en kleinbedrijf. Ook heb ik mogen werken op de afdeling AFP (Algemene Fiscale Politiek) Analyse, waar ik vooral bezig was met budgettaire ramingen van beleidswijzigingen. Van uitvoering tot wetgeving: uiteindelijk heb ik het totaalplaatje mogen zien. Daar ben ik heel blij om.

Winnaar van de prestigieuze Stevensprijs

Ik kon het gewoon niet geloven toen ik werd gebeld met het nieuws dat ik was genomineerd voor de Stevensprijs. Dacht dat een aantal collega’s een grapje met me uithaalde. En toen ik bij de uitreiking hoorde dat ik de prijs daadwerkelijk had gewonnen, was ik helemaal sprakeloos. En zeer vereerd uiteraard. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Leo Stevens, hij kan ingewikkelde fiscale materie op eenvoudige wijze brengen. De Stevensprijs gaat dan ook naar een jonge fiscale auteur, die helder en begrijpelijk kan schrijven over complexe fiscale onderwerpen. Die prijs, maar ook zeker de nominatie, is een prachtige erkenning voor je werk.

“Wat economie is voor een fiscaal econoom, is kennis van algoritmes voor een fiscaal specialist tax & technology.”

In mijn vrije tijd heb ik, ook uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, een microsimulatiemodel ontwikkeld dat voor elk huishouden kon berekenen wat de gecombineerde belasting- en toeslagendruk was. En dat alles zonder persoonsgegevens, maar aan de hand van een situatie en alle variabelen die je nodig hebt vanuit de wet. Ik zette de regels uit de wet om in (reken)code, simuleerde de werking van de wet en kreeg een uitkomst. Als je weet hoe de wet uitpakt, dan kun je vanuit die wetenschap beleidsaanpassingen voorstellen.

Het lastige in deze is dat drie disciplines bij elkaar komen; kennis van wetgeving, wiskundig inzicht en het programmeren van computerprogramma’s. Dit is als pijler van tax & technology een compleet nieuw vakgebied, er bestaat nog geen studieboek voor. Zelf probeer ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied te geven als docent/coördinator Introduction tax technology aan Tilburg University.

Complexe fiscaliteit simpel in de praktijk brengen

Na twee jaar traineeship ben ik fulltime aan de slag gegaan als business analist bij MKB. Wat die functie inhoudt? Ik sla de brug tussen twee werelden: die van de data science en de fiscaliteit. Kijk, een data scientist zal altijd het perspectief aanhalen van: wat zou het mooi zijn als we hier een technische oplossing voor hebben. Het is fenomenaal als het voor 98% van de gevallen juist werkt. Dat is één perspectief. Dan is er ook het juridisch perspectief: een jurist is getraind om te denken in uitzonderingen en begint waarschijnlijk vanuit het perspectief van die 2% waarin het fout zal gaan. Ik spreek beide ‘talen’ en breng beide perspectieven samen.

De fiscalist van de toekomst

Het fiscale recht heeft sterke raakvlakken met het burgerlijk recht en de economie. Neem bijvoorbeeld de functionele analyse binnen transfer pricing. Of de vergoeding marktconform is, wordt vanuit diverse economische omstandigheden beoordeeld. Denk daarbij aan de uitgevoerde functies, verdeling van risico’s en de investering in activa. Een nieuw raakvlak van de fiscaliteit is de werkelijkheid van en achter algoritmes. Dus wat de economie is voor transfer pricing, is de werking van algoritmes voor tax & technology. De overheid zal meer gebruik gaan maken van algoritmes. De fiscaal adviseur van de toekomst zal dus meer kennis van algoritmes moeten hebben om de belastingplichtige bij geschillen gedegen bij te kunnen staan. De fiscalist bij de Belastingdienst zal daarentegen meer kennis van algoritmes moeten hebben om zich qua uitwerking – ook in het kader van de menselijke maat – in de belastingplichtige te kunnen verplaatsen. Of om algoritmes zo vorm te (laten) geven dat zij in dienst staan van de samenleving. Algoritmes die in dienst staan van de samenleving, staan ook in dienst van de Belastingdienst. Uiteindelijk werk je samen aan een maatschappelijk en financieel gezond Nederland.’