Een vakmens is een nieuwsgierig mens

Peter Hoogstraten, landelijk vaktechnisch coördinator vertelt waarom...

'Er zijn negentien landelijk vaktechnische coordinatoren die allemaal werken bij de Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT) van de Belastingdienst. Een vaktechnisch expertisecentrum voor fiscaliteit, uitvoering, toezicht en handhaving. De CD VT adviseert, bewaakt en verbindt op het snijvlak van beleid en uitvoering. Vijftien lokale vaktechnisch coordinatoren en hun collega's in het land voeren samen de loonheffingenwetgeving uit. Het is belangrijk dat bij gelijke situaties hetzelfde standpunt wordt ingenomen. Zo wordt voorkomen dat er regionale verschillen ontstaan. Een vaktechnisch coördinator brengt de Belastingdienst naar het kerndepartement en andersom.'

Waarom is jouw vak nodig?

'Onze wetgevers en beleidsmakers zijn zeer kundig, maar hebben niet alle praktijksituaties voor ogen. Dat kan ook niet. Om te zorgen dat een wet goed uitvoerbaar is én het gewenste effect heeft, deel ik ervaringen en inzichten van de werkvloer. Andersom leg ik bij de Belastingdienst de geest van de wet uit; wat is de gedachte erachter? Niet alles wat is besproken door de beleidsmedewerkers in Den Haag komt uiteindelijk in een wettekst terecht. Die context is bij collega's van de uitvoering vaak wel nodig bij het interpreteren en toepassen van de wet.'

Waar haal jij voldoening uit?

'Ik ben een verbinder. Als ik een conflict zie, dan is mijn eerste neiging om er tussen te gaan staan en mensen weer bij elkaar te brengen. Het samenbrengen van de wetgeving met de uitvoering is dan ook lets waar ik veel voldoening uit haal.'

Wat is een goede vakman voor jou?

'Een vakman is voor mij iemand die geInteresseerd is. Dat begint met een open houding en nieuwsgierigheid. Niet te snel oordelen, maar vragen tot je weet wat er echt aan de hand is. En investeren in jezelf zodat je weet waarover je praat.'

Hoe belangrijk is je vak voor jou?

Toen ik 25 jaar geleden begon bij de Belastingdienst wilde ik graag inspecteur Vennootschapsbelasting worden. Maar er was geen plek. Toen het hoofd van dienst aankwam met inspecteur Loonbelasting wist ik niet eens dat die functie bestond. Nu is het een hele belangrijke invulling van mijn leven. lk was een keer aan het fietsen met mijn vrouw. Een snikhete dag en we hadden zin in een ijsje. 'Helaas, de pinautomaat is defect' las ik op het bordje bij de kassa. Hmm, denk ik dan, is dat echt zo of probeert hier iemand zwart wat bij te verdienen? Haha. Ja, dan ben je toch wel met je vak bezig.'