'Er moeten ook wel steeds nieuwe oplossingen worden bedacht. De maatschappij verandert zo snel.'

Wilfred, IT-auditor bij de Douane

Wilfred is sinds 1999 IT-auditor bij de Douane van de Belastingdienst. Nadat hij na de middelbare school startte in een opleidingstraject bij de Rijksaccountantsdienst en daarna meerdere functies bij de Belastingdienst heeft vervuld, heeft Wilfred nu de leukste functie die hij zich voor kan stellen.

“Dit vakgebied is zo ontzettend divers en enorm in ontwikkeling. Werken op het snijpunt van automatisering en toezicht; dat is de kern van het vak van een IT-(of EDP-) auditor bij de Belastingdienst. Buiten de Belastingdienst is de benaming van mijn functie IT-auditor, maar ik spreek zelf liever van EDP-auditor. Waarom? Omdat de techniek ons weliswaar de kans biedt om heel veel data te verwerken, maar data alléén nog steeds geen relevante informatie biedt. Daarvoor moet meer gebeuren. Bij electronic data processing waar EDP dus voor staat, gaat het dan ook niet alleen om technisch ‘in control’ te zijn, maar ook over de inhoudelijke beheersing van de datastromen. Ik koppel dus verkregen informatie aan bijvoorbeeld toezichtsvraagstukken. Het is het bij elkaar brengen van data science en audit.”

Volop veranderingen en dynamiek

“De wereld draait steeds sneller en alles om ons heen gebeurt steeds meer real-time. Het is erg belangrijk om daarin mee te gaan en daar waar mogelijk op in te spelen: we houden de ontwikkelingen in- en extern dan ook scherp in de gaten, omdat daarmee ons toezicht op bedrijven optimaal kan zijn. Data-analyse is dus ‘hot’ op dit moment en dé uitdaging voor de Belastingdienst. Ik krijg dan ook alle ruimte en mogelijkheden om te innoveren en nieuwe technieken toe te passen. Er moeten ook wel steeds nieuwe oplossingen worden bedacht. De maatschappij verandert zo snel. Een voorbeeld? Wat dacht je van de Brexit? Iedere vertraging in de doorvoer van goederen kost bedrijven in de Rotterdamse haven zo enorm veel geld… Daarom investeren zowel de haven als die bedrijven ontzettend veel tijd en energie om dit - ook straks - zo soepel mogelijk te laten verlopen. En daar komt behoorlijk wat automatisering bij kijken. En voor de Belastingdienst betekent dat dan weer dat behoorlijk wat processen opnieuw moeten worden ingericht. Het spannende is dan om dat zó te doen dat het proces én efficiënt blijft verlopen en goed controleerbaar is.”

Visualisatietechnieken verbeteren ons toezicht

“We zijn nu bezig om process mining meer gestalte te geven. Dat is een visualisatietechniek waarbij we op basis van digitale gegevens complete processen kunnen overzien en goed in beeld krijgen als een regulier proces afwijkingen vertoont. Deze techniek wordt nu al toegepast op de logistieke processen van de containers in de Rotterdamse haven. We zien wanneer, welke container wordt gelost, wanneer en of er een autorisatie plaatsvindt en wanneer de container de haven weer verlaat. Het visualiseren van dit proces is een grote stap voorwaarts om ons toezicht te verbeteren. En er staat meer te gebeuren op dit gebied…“