Werkomgeving

Wie veel van haar medewerkers vraagt, moet ook veel bieden. Daarom is jouw werkomgeving voor ons belangrijk en willen we dat het méér is dan de plek waar je werkt. We willen dat je jezelf er prettig voelt. En voor de een is dat door andere dingen, dan voor de ander. En ook daar willen we rekening mee houden. Maar eerst meer informatie over de organisatie waarin je terechtkomt.

Onze organisatie

De Belastingdienst is belangrijk voor Nederland. De organisatie speelt een niet weg te denken rol in het (economisch) verkeer van burgers en bedrijven. We behandelen dagelijks talloze aangiften, betalen maandelijks vele miljoenen aan toeslagen uit en de Douane is iedere dag weer verantwoordelijk voor een vlotte in-, door- en uitstroom van duizenden tonnen goederen en grondstoffen. En ook de FIOD, de BelastingTelefoon en de Centrale Administratie (B/CA) behoren tot onze organisatie. Voor wat betreft de informatievoorziening kent de Belastingdienst het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE) en het Centrum voor Applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO).
De Belastingdienst is een organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Een organisatie waar ruim 30.000 medewerkers, in kantoren verspreid over het hele land, belastingen heffen, innen en controleren, zorgen voor het uitbetalen van toeslagen, douanetaken verrichten en fraude opsporen. En dat allemaal tegen de achtergrond van regelmatig veranderende wetgeving waardoor werkprocessen snel moeten kunnen worden aangepast.

Jouw werkomgeving

Accountants die werkzaam zijn bij de Belastingdienst spelen een grote rol bij het heffen, innen en controleren van belastingen. Maar we verwachten meer van ze. Door het introduceren van horizontaal toezicht moeten onze accountants steeds intensiever samenwerken met ondernemers. Het proces schuift naar voren: van controles en sancties achteraf, naar het bieden van inzicht en advies en het maken van afspraken vooraf. Als accountant moet je heel goed weten wat er speelt en voorbereid zijn op onverwachte situaties. Er zijn immers talloze belastingwetten en honderdduizenden verschillende organisaties. Daar komt nog bij dat er sprake is van toenemende internationalisering en dat er voortdurend wetten en financiële producten ontstaan. Een veranderend speelveld is de enige constante in dit werk en het is aan onze accountants om daarbinnen snel en adequaat te acteren. Zo leveren ze een grote bijdrage aan een beter, gezonder en rechtvaardiger Nederland.

Je vindt (register)accountants binnen een groot aantal organisatieonderdelen, zoals Belastingen, de Douane en de FIOD en ook binnen de Belastingdienst zijn er tal van specialisatiemogelijkheden, zoals IT-auditor of klantcoördinator van grote bedrijven. Jouw werkomgeving wordt dus ook in belangrijke mate bepaald door de rol die je hebt als accountant en is dus ook net zo divers.