Feya van Waalwijk van Doorn-Goedhart

fiscalist team zeer vermogende personen

Structuur of constructie? Trust? Fonds voor gemene rekening? Andersoortige vehicles?

Het zijn allemaal termen waar een fiscalist in het team zeer vermogende personen dagelijks mee te maken heeft. En die hem of haar geen enkel probleem mogen of kunnen opleveren. In het team zeer vermogende personen komt dan ook alles bij elkaar. Belastingmiddelen en structuren hoe met die belastingmiddelen kan worden omgegaan én de verschillende mogelijkheden voor een passende aanpak hiervan, variërend van dienstverlenend tot streng handhavend.  

Een fiscalist in dit team beschikt dan ook over een helicopterview. Kan belangen en structuren (of zo je wilt constructies) herkennen en erkennen en deinst niet terug voor onderzoek. En het is een fiscalist die zichzelf altijd wil blijven ontwikkelen. Zichzelf voortdurend wil bijscholen, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook persoonlijk. Het gaat tenslotte om ingewikkelde fiscale en civiel-juridische structuren, om aanzienlijke bedragen én om de daarbij behorende belangen.
Een fiscalist in het team zeer vermogende personen is dan ook zéér inhoudsdeskundig en heeft al een behoorlijk aantal jaren ervaring in een fiscale functie. Maar er komt meer bij kijken dan zeer materiedeskundig zijn…

Een voorbeeld uit de praktijk

“Kort na de totstandkoming van het team zeer vermogende personen kreeg ik een dossier onder mijn hoede met daarin de gegevens van een zeer vermogende die koste wat het kost het contact met de Belastingdienst wilde vermijden. Waarom zou hij ook? Waarom zou er sprake moeten zijn van contact? De financieel adviseur van de klant was tevreden, de klantcoördinator van de Belastingdienst had geen aanleiding om zaken te veranderen en in de afgelopen jaren waren alle belastingzaken tot volle tevredenheid van beide partijen afgehandeld.
Maar omdat ik de structuren tussen de privésfeer en de ondernemingssfeer met elkaar in verband  bracht, constateerde ik dat er wel degelijk sprake was van een fiscaal risico. Een goede reden dus om  het gesprek met die klant wél aan te gaan. En ja, daar komt dan toch wel meer bij kijken dan alleen maar ontzettend veel verstand van zaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan tact, inlevingsvermogen of standvastigheid. En door de inzet daarvan, overigens van beide partijen, is het gelukt en heeft deze zeer vermogende met de Belastingdienst om tafel gezeten.

Best heftig om dan ineens, samen met de klantcoördinator, tegenover deze persoon én twee van zijn adviseurs uit zijn family office te zitten. Maar in een uiteindelijk heel plezierig gesprek, waarin ik ook mezelf open kon opstellen, kon de verstandhouding en de samenwerking worden besproken. En het geeft dan zo’n goed gevoel – wederom voor beide partijen – als het lukt om wantrouwen weg te nemen en met elkaar te komen tot een juiste fiscale afwikkeling. Ja, dit was nou echt een win-winsituatie pur sang.”