Werkomgeving

Wie veel van haar medewerkers vraagt, moet ook veel bieden. Daarom is jouw werkomgeving voor ons belangrijk en willen we dat het méér is dan de plek waar je werkt. We willen dat je jezelf er prettig voelt. En voor de een is dat door andere dingen, dan voor de ander. En ook daar willen we rekening mee houden. Maar eerst meer informatie over de organisatie waarin je terechtkomt.

Onze organisatie

De Belastingdienst is belangrijk voor Nederland. De organisatie speelt een niet weg te denken rol in het (economisch) verkeer van burgers en bedrijven. We behandelen dagelijks talloze aangiften, betalen maandelijks vele miljoenen aan toeslagen uit en de Douane is iedere dag weer verantwoordelijk voor een vlotte in-, door- en uitstroom van duizenden tonnen goederen en grondstoffen. En ook de FIOD, de BelastingTelefoon en de Centrale Administratie (B/CA) behoren tot onze organisatie. Voor wat betreft de informatievoorziening kent de Belastingdienst het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE) en het Centrum voor Applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO).
De Belastingdienst is een organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Een organisatie waar ruim 30.000 medewerkers, in kantoren verspreid over het hele land, belastingen heffen, innen en controleren, zorgen voor het uitbetalen van toeslagen, douanetaken verrichten en fraude opsporen. En dat allemaal tegen de achtergrond van regelmatig veranderende wetgeving waardoor werkprocessen snel moeten kunnen worden aangepast.

Jouw werkomgeving

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst en werken bij de FIOD betekent een bijdrage leveren aan een fraudevrij Nederland. Want belasting ontduiken, fraude en economische delicten ondermijnen een rechtvaardige en integere samenleving. Daarom is de FIOD – met de modernste middelen – dag en nacht bezig met het opsporen van onrechtmatige en criminele activiteiten; de FIOD is dus het enige onderdeel van de Belastingdienst dat het burgers en bedrijven níet makkelijker maakt. En dat is niet gebonden aan landsgrenzen. Het vrije verkeer binnen de Europese Unie en de snelle ontwikkelingen op het gebied van communicatiemiddelen brengen ruimere fraudemogelijkheden met zich mee en maken internationale samenwerking voor de FIOD steeds belangrijker. Daarom ook kijkt de FIOD over de grenzen heen en wordt intensief samengewerkt met andere (buitenlandse) opsporingsdiensten. Jouw werkomgeving wordt dan ook in belangrijke mate bepaald door de rol die je hebt als medewerker van de FIOD en is dus ook net zo divers.