Werkomgeving

Wie veel van haar medewerkers vraagt, moet ook veel bieden. Daarom is jouw werkomgeving voor ons belangrijk en willen we dat het méér is dan de plek waar je werkt. We willen dat je jezelf er prettig voelt. En voor de een is dat door andere dingen, dan voor de ander. En ook daar willen we rekening mee houden. Maar eerst meer informatie over de organisatie waarin je terechtkomt.

Onze organisatie

De Belastingdienst is belangrijk voor Nederland. De organisatie speelt een niet weg te denken rol in het (economisch) verkeer van burgers en bedrijven. We behandelen dagelijks talloze aangiften, betalen maandelijks vele miljoenen aan toeslagen uit en de Douane is iedere dag weer verantwoordelijk voor een vlotte in-, door- en uitstroom van duizenden tonnen goederen en grondstoffen. En ook de FIOD, de BelastingTelefoon en de Centrale Administratie (B/CA) behoren tot onze organisatie. Voor wat betreft de informatievoorziening kent de Belastingdienst het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE) en het Centrum voor Applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO).
De Belastingdienst is een organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Een organisatie waar ruim 30.000 medewerkers, in kantoren verspreid over het hele land, belastingen heffen, innen en controleren, zorgen voor het uitbetalen van toeslagen, douanetaken verrichten en fraude opsporen. En dat allemaal tegen de achtergrond van regelmatig veranderende wetgeving waardoor werkprocessen snel moeten kunnen worden aangepast

Jouw werkomgeving

ICT’ers bij de Belastingdienst staan voor een enorme opgave. De Belastingdienst wil ‘toekomstbestendig’worden. Het werk moet beter en efficiënter en de Belastingdienst wil ‘in control’ zijn. Om dit te realiseren moet op een nieuwe manier gewerkt gaan worden en daarin is de ondersteuning door moderne ICT-systemen allesbepalend. Zonder vernieuwing en verandering op dit gebied kunnen de gewenste veranderingen simpelweg niet worden gerealiseerd. Het ICT-speelveld van de organisatie is bovendien enorm; het werk heeft impact op heel Nederland. Op dit moment heeft de Belastingdienst zo’n 3.000 ICT’ers in dienst en we verwachten er de komende jaren honderden aan te moeten trekken. Van system engineers, software engineers, developers en ontwikkelaars (met name  Java en .NET)  tot netwerk engineers en security specialisten.
ICT’ers zijn er in allerlei ‘smaken’ en de ICT’er bestaat niet. Jouw werkomgeving wordt dus ook in belangrijke mate bepaald door de rol die je hebt als ICT’er en is dus ook net zo divers.