Samen werken aan een financieel gezond Nederland!

Onze samenleving verandert snel en continu en dat geldt dus ook voor de Belastingdienst. En dat kan nogal wat betekenen voor (toekomstig) fiscalisten en accountants. Wat…? Waarom…? Hoe…? Cryptische vragen? Nee hoor!

Het zijn vragen waarop je antwoorden kunt lezen in onderstaande verhalen en uitspraken van fiscalisten en accountants die nu al werkzaam zijn bij de Belastingdienst.

Én vragen die aan de orde kwamen tijdens het online en interactief webinar op 23 maart waar Bas van den Dungen, secretaris-generaal van de Belastingdienst in gesprek ging met Leo Stevens, emeritus-hoogleraar fiscale economie, Tiny Beks, directeur corporate directie vaktechniek Belastingdienst en Dike Sialino, voormalig registeraccountant bij de Belastingdienst en nu directeur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Terugblik op het webinar

Je kunt het hier terugkijken. 
 

Uitspraken en verhalen van onze fiscalisten en accountants

'We willen dat mensen hun vak op kwalitatief goed niveau kunnen uitoefenen en daarin optimaal worden ondersteund.'

Jeanne, Teamleider Talentontwikkeling & Tax Talent Trainees en Stefan, Teamleider Vakontwikkeling

‘De combinatie van binnenlandse én grensoverschrijdende fiscale problematiek maakt mijn werk erg afwisselend.’

Manon, specialist Vennootschapsbelasting Grote Ondernemingen

'Door met bedrijven in gesprek te gaan, kan een sterk vertrouwen ontstaan én blijven bestaan.'

Igor, Registeraccountant
Igor, registeraccountant bij de Belastingdienst

'Maatwerk is nodig omdat de wet hetzelfde blijft, maar bedrijven altijd verschillend zijn.'

Henriette, Fiscalist
Henriëtte, Fiscalist bij de Belastingdienst

'Hoe ik begeleid word als trainee, zo probeer ik ondernemers ook goed te begeleiden.'

Anne-Floor, Accountancytrainee/controlemedewerker

‘Om de Belastingdienst flexibeler en wendbaarder te maken, is een goede kennisoverdracht essentieel.’

Silvie, Manager team Verhuld Vermogen (Particulieren)

‘Een transparante controleaanpak draagt bij aan het vertrouwen in de Belastingdienst.’

Connie, Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle en Susanne, Coördinerend Specialist Vaktechniek Controle

‘Goede fraudebestrijding draagt bij aan het rechtvaardigheidsgevoel van burgers en bedrijven en aan het vertrouwen in de Belastingdienst.’

Anne Jan, Projectleider Innovatiegroep, Unit Landelijk Toezicht
Anne Jan

‘Interessant om te zien hoe de hele discussie over belastingontwijking in de praktijk uitpakt.’

Gerrit, Vaktechnisch coördinator vennootschapsbelasting, directie Grote Ondernemingen

‘Een goed werkende douane versterkt de concurrentiekracht van de Europese Unie.’

John, Senior beleidsmedewerker Douane, voorzitter coördinatiegroep formeel recht

‘Het bestrijden van constructies waarmee belasting wordt ontweken draagt bij aan het vertrouwen in de samenleving.’

Harald, Voorzitter Coördinatiegroep Constructiebestrijding

‘Met de juiste mensen, data en samenwerking hebben we geen Panama Papers meer nodig.’

Martin, Teamleider Verhuld Vermogen van Grote Ondernemingen, Unit Landelijk toezicht

‘Goede begeleiding en opleiding van medewerkers zorgen uiteindelijk voor meer tevreden burgers en bedrijven.’

Corinda, Registeraccountant, commissielid Opleidingen & kernteamlid programma Verhuld Vermogen