Werkomgeving

Wie veel van haar medewerkers vraagt, moet ook veel bieden. Daarom is jouw werkomgeving voor ons belangrijk en willen we dat het méér is dan de plek waar je werkt. We willen dat je jezelf er prettig voelt. En voor de een is dat door andere dingen, dan voor de ander. En ook daar willen we rekening mee houden. Maar eerst meer informatie over de organisatie waarin je terechtkomt.

Onze organisatie

De Belastingdienst is belangrijk voor Nederland. De organisatie speelt een niet weg te denken rol in het (economisch) verkeer van burgers en bedrijven. We behandelen dagelijks talloze aangiften, betalen maandelijks vele miljoenen aan toeslagen uit en de Douane is iedere dag weer verantwoordelijk voor een vlotte in-, door- en uitstroom van duizenden tonnen goederen en grondstoffen. En ook de FIOD, de BelastingTelefoon en de Centrale Administratie (B/CA) behoren tot onze organisatie. Voor wat betreft de informatievoorziening kent de Belastingdienst het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE) en het Centrum voor Applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO).
De Belastingdienst is een organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Een organisatie waar ruim 30.000 medewerkers, in kantoren verspreid over het hele land, belastingen heffen, innen en controleren, zorgen voor het uitbetalen van toeslagen, douanetaken verrichten en fraude opsporen. En dat allemaal tegen de achtergrond van regelmatig veranderende wetgeving waardoor werkprocessen snel moeten kunnen worden aangepast.

Jouw werkomgeving

Data analisten zijn – in deze getalen – pas relatief kort werkzaam bij de Belastingdienst. Er is bij ons op verschillende terreinen sprake van achterstallig onderhoud, waarbij vooral het feit dat sommige systemen nog gescheiden van elkaar functioneren een grote rol speelt. De opdracht is duidelijk: de Belastingdienst moet beter, goedkoper en beheersbaarder worden. En beter aansluiten bij de behoeften van onze klanten, die gewend zijn hun zaken online en volledig geïntegreerd te regelen. Daarom werken we hard aan een ‘datalaag’ die ervoor zorgt dat alle informatie aan elkaar gekoppeld wordt en gemakkelijker hanteerbaar en bereikbaar wordt voor onze klanten én onszelf. Het in huis hebben van goede data analisten is daarom onontbeerlijk. Je komt ze overigens tegen onder nogal wat verschillende functienamen: data analist, data scientist, data miner, data processor, specialist web analytics, datamanager, adviseur business intelligence, BI-consultant, adviseur search, adviseur big data solutions, enzovoort. Jouw werkomgeving wordt dus ook in belangrijke mate bepaald door de rol die je hebt als data analist en is dus ook net zo divers.