Analist team Intensief Toezicht

Twee collega's zijn met elkaar in overleg

De Belastingdienst is in beweging en op weg naar de toekomst! Terwijl het werk onomstreden moet zijn, wil de Belastingdienst tegelijkertijd zijn dienstverlening, intensief toezicht en performance verbeteren: de Belastingdienst is daarom op zoek naar analisten voor de teams ITE.

Intensief toezicht maakt onderdeel uit van de toezichtstrategie van de Belastingdienst. Naast de subjectgerichte aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden is de Belastingdienst een belangrijke partner bij de overheid brede aanpak van ondermijnende criminaliteit en arbeid gerelateerde misstanden. Dit doen we met name binnen de samenwerkingsverbanden LIEC/RIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum/Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams). De komende jaren wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd.

Solliciteer direct
 • Nog 2 dagen
 • Reageer t/m 03 oktober 2023

Dit doe je bij de Belastingdienst

Een bijzondere baan, omdat...

 • je bijdraagt aan de bestrijding van fiscale misstanden en ondermijnende criminaliteit
 • Je, via het leggen van verbanden tussen je bevindingen, de verwevenheid van de onder- en bovenwereld in kaart brengt; een essentieel onderdeel van de bestrijding van fiscale fraude en ondermijnende criminaliteit.
 • Je vanuit je expertise een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe manieren om ondermijning te detecteren en aan te pakken
 • We je de mogelijkheid bieden om jezelf te ontwikkelen, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook persoonlijk.
Twee collega's zijn met elkaar in overleg

“Binnen de teams ITE wordt de regie gevoerd op de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden. Hierbij werken we samen met andere organisaties aan de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het is een uitdagende en veelzijdige netwerkomgeving waarin de woorden ‘samen’ en ‘resultaat’ centraal staan.” Gerard en Gaston, teamleiders ITE

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt minimaal een aantoonbaar HBO werk en denkniveau.
 • Je hebt bij voorkeur een relevant diploma, bijv. in de richting criminologie, bedrijfskunde, econometrie of een andere richting waarin veel aandacht is voor statistiek.
 • Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring bijvoorbeeld op het gebied van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en fiscaal toezicht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met statistische methodologie, zoals forecasting, hypothesetests, voorspellende modellen en het opmaken van experimentele ontwerpen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met SAS-software, en bij voorkeur kennis van en ervaring met Analyst’s Notebook en i-Base.
 • Je hebt kennis van of ervaring met netwerkgericht onderzoek.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van fiscaal- en strafrecht en samenloop hiervan en de daarbij horende wet- en regelgeving of je bent bereid dit eigen te maken.

Jouw competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • De afdeling - Directie Midden- en Kleinbedrijf

 • De organisatie - Belastingdienst

 • Bijzonderheden

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zo veel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

1

Sollicitatie + selectie

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. 


Solliciteer direct
 • Nog 2 dagen
 • Reageer t/m 03 oktober 2023