Beleidsadviseur privacy FIOD

  • Utrecht
  • Master/doctoraal
  • Tot 10 januari 2020
Solliciteer direct

Beleidsadviseur privacy FIOD

Functieomschrijving

“Aan de slag met privacy voor de FIOD? Dan zorg je ervoor dat de privacy binnen de FIOD wordt gerespecteerd, ook in de hectiek van de bestrijding van fraude en financiële criminaliteit.” Susan, [beleidsadviseur privacy] bij de FIOD.

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) is de minister van Financiën verantwoordelijk voor de verwerking van politiegegevens.
De minister heeft de algemeen directeur van de FIOD gemandateerd om de bevoegdheden uit de Wpg, het Besluit politiegegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten namens hem uit te oefenen. De algemeen directeur FIOD zet daarbij jou als beleidsadviseur privacy in. Jij werkt vanuit het team BDO-beleid dat bestaat uit vier collega’s.

In jouw rol van beleidsadviseur privacy geef je strategische en tactische adviezen aan de algemeen directeur en het managementteam van de FIOD over privacy, gebruik van data, gegevensuitwisseling en samenwerkingsverbanden. Je neemt deel aan concernbrede en multidisciplinaire werk- en projectgroepen. Ook draai je mee binnen wetgevingstrajecten zoals herziening Wet politiegegevens en neem je deel aan verschillende privacy-overleggen. Denk hierbij aan de Rechtmatigheidscommissie iCOV, het privacyplatform politie en het netwerk privacy Belastingdienst. Ook voer je privacy impact assessments en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uit en adviseer je naar aanleiding daarvan het managementteam.

Als beleidsadviseur privacy FIOD adviseer je over juridische en privacy-issues rondom samenwerkingsverbanden zoals iCOV, FEC, CTI en RIEC/LIEC. Je adviseert bij het opstellen van convenanten en beantwoordt complexe vragen vanuit de organisatie rondom privacywetgeving en gegevensuitwisseling. De algemeen directeur kan rekenen op jouw ondersteuning bij de op grond van art. 33 Wpg in te stellen (externe) audits. Probleemloos communiceer jij met alle lagen van de organisatie. Je onderhoudt een vakinhoudelijk netwerk, neemt deel aan regionaal en landelijk overleg, en bent aanspreekpunt voor externen, zoals OM, politie, BOD-en en collega’s binnen de Belastingdienst. Ook vertegenwoordig je in voorkomende gevallen de algemeen directeur. Is er sprake van risico’s en knelpunten? Jij signaleert ze tijdig en draagt gerichte oplossingen aan. Ook rapporteer je incidenten op het gebied van privacy bij directie en management en je adviseert en ondersteunt bij datalekken.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Susan? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op...

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Overige arbeidsvoorwaarden

De organisatie - Belastingdienst

De afdeling - Directie FIOD

Bijzonderheden

Sollicitatieprocedure

  1. Ga naar sollicitatieprocedure stap 1
  2. Ga naar sollicitatieprocedure stap 2
  3. Ga naar sollicitatieprocedure stap 3
  4. Ga naar sollicitatieprocedure stap 4
  5. Ga naar sollicitatieprocedure stap 5
  6. Ga naar sollicitatieprocedure stap 6

Sollicitatie + selectie

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen.

Voorselectietest

Voor sommige functies is een online voorselectietest onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn. Het maken van de test duurt ongeveer 120 minuten. 

Selectiegesprek

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een selectiegesprek, waarin een selectiecommissie je beoordeelt op de competenties van de functie aan de hand van een gedragsgericht interview.

Assessment

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In dat geval word je telefonisch of per e-mail hiervoor uitgenodigd.

Voordracht kandidaten

Als je de belangrijkste stappen in het selectieproces succesvol hebt doorlopen, draagt de adviseur Werving & Selectie van het Employability Center je voor aan het organisatieonderdeel.

Arbeidsvoorwaarden

Het organisatieonderdeel nodigt je telefonisch of per e-mail uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Na een positieve afronding krijg je te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij de Belastingdienst!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.