Business controller

  • Utrecht
  • Bachelor - HBO
  • Tot 29 oktober 2019
Solliciteer direct

Business controller

Functieomschrijving

“Wij zijn hét betrouwbare kompas van de Belastingdienst. Daarvoor moeten we altijd in positie zijn en onze toegevoegde waarde laten zien. Het is daarbij zoeken naar de balans tussen je onafhankelijke positie als controller en meehelpen met het primair proces waar extra hulp of aandacht nodig is.” Rob van Vlerken, hoofd control primair proces binnen de directie control en financiën.

De concerndirectie control en financiën (cd C&F) adviseert de directeur-generaal van de Belastingdienst en de directeuren van de directies over budget, uitvoerings- en handhavingsbeleid, informatievoorziening, databeheersing en de bedrijfsvoering. Onze afdeling bewaakt de koers, houdt deze vast en draagt er daarmee aan bij dat de Belastingdienst ‘in control’ is. We werken volgens het Three Lines of Defence-model (3LoD) en zijn nog volop in ontwikkeling. Binnen onze concerndirectie richt de afdeling control primair proces (PP) zich op de control van de uitvoerende directies en ketens in het primair proces van de Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan de directies grote ondernemingen, particulieren, Douane en de FIOD. En aan ketens als auto, loonheffingen, omzetbelasting gegevens, inning en betalingsverkeer of schenk- en erfbelasting. De afdeling control PP is ingedeeld in acht clusters van ongeveer drie fte, die zijn opgezet rondom de verantwoordelijkheid van een uitvoerende directie en de daarbij horende ketens.

In jouw rol van businesscontroller ben je het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie. Je hebt één of meerdere ketens in je takenpakket, variërend van tientallen tot duizenden fte’s. Als controller ben je constructief kritisch richting de ketenmanager over de mate van het ‘in control’ zijn van de beleids- en bedrijfsvoeringprocessen en de naleving van de relevante regelgeving. Je adviseert het managementteam van de concerndirectie, de directeur-generaal van de Belastingdienst en de directeuren van de uitvoerende directies over financiën, personeel, informatievoorziening, databeheersing, beveiliging en beleidsmatige doelstellingen. Daarnaast toets je interne rapportages die door de eerste Line of Defence worden opgeleverd. Samen met een coördinerend businesscontroller en senior businesscontroller kijk je mee met de uitvoerende directie en ben je in staat bij te springen wanneer dat nodig is.

Als businesscontroller is het ook jouw taak gerealiseerde adviesproducten uit te dragen en te verdedigen. Vanzelfsprekend beoordeel je daarvoor voortdurend producten en processen op hun efficiëntie, bruikbaarheid en afstemming op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen. Ook adviseer je op strategisch niveau over vraagstukken en dossiers die politiek of bestuurlijk van belang zijn. Dit doe je kritisch en constructief. Daarnaast ben je een gezaghebbende tegenhanger voor topmanagers binnen de Belastingdienst die specifiek gericht zijn op de ketens. Verder zorg je voor applicaties met impact en bewaak je de voortgang van de planning-en-controlcyclus, volg je de ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid en Belastingdienst met betrekking tot bedrijfsvoering én vervang je indien nodig de senior businesscontroller.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Rob? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Overige arbeidsvoorwaarden

De organisatie - Belastingdienst

De afdeling - Concerndirectie Control en Financiën

Bijzonderheden

Sollicitatieprocedure

  1. Ga naar sollicitatieprocedure stap 1
  2. Ga naar sollicitatieprocedure stap 2
  3. Ga naar sollicitatieprocedure stap 3
  4. Ga naar sollicitatieprocedure stap 4
  5. Ga naar sollicitatieprocedure stap 5
  6. Ga naar sollicitatieprocedure stap 6

Sollicitatie + selectie

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen.

Voorselectietest

Voor sommige functies is een online voorselectietest onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn. Het maken van de test duurt ongeveer 120 minuten. 

Selectiegesprek

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een selectiegesprek, waarin een selectiecommissie je beoordeelt op de competenties van de functie aan de hand van een gedragsgericht interview.

Assessment

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In dat geval word je telefonisch of per e-mail hiervoor uitgenodigd.

Voordracht kandidaten

Als je de belangrijkste stappen in het selectieproces succesvol hebt doorlopen, draagt de adviseur Werving & Selectie van het Employability Center je voor aan het organisatieonderdeel.

Arbeidsvoorwaarden

Het organisatieonderdeel nodigt je telefonisch of per e-mail uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Na een positieve afronding krijg je te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij de Belastingdienst!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.