Landelijk Handhavingsadviseur

Jonge medewerkers zijn met elkaar in gesprek

Onze afdeling zorgt voor de verbinding tussen het uitvoerings- en handhavingsbeleid en de dagelijkse uitvoerende praktijk van de regiokantoren van MKB. We werken met ongeveer 40 collega’s en hebben rollen als handhavingsadviseur, coördinator Fiscale Dienstverleners-aanpak, coördinator Intensief Toezicht en Externe Samenwerking en expert toegepast wetenschappelijk onderzoek. We houden ons onder meer bezig met gedragspsychologie, dienstverlening, invordering, formeel recht, projecten en (business) analyse.
We wisselen voortdurend kennis en ervaring uit met collega’s op de regiokantoren en de landelijke afdelingen. Samen komen we tot een doeltreffende en doelmatige handhavingsaanpak voor MKB ondernemers en fiscaal dienstverleners.

Solliciteer direct
 • Reageer t/m 3 augustus 2024

Dit doe je bij de Belastingdienst

Een bijzondere baan, omdat...

 • je in brede zin adviseert over de handhaving van MKB, waaronder de uitvoering van nieuwe wetgeving
 • je nota’s schrijft voor besluitvorming over handhavingsvraagstukken en je meewerkt aan vaste producten, die onderdeel uitmaken van een cyclus van planvorming, uitvoering en evaluatie.
 • je bijdraagt aan het keuzeproces voor de klantbehandeling binnen MKB.
Collega's zijn met elkaar in overleg

“Binnen MKB werk ik aan de handhaving en het toezicht van 2,2 miljoen entiteiten. Ik werk samen met veel verschillende collega’s en disciplines van andere uitvoeringsdirecties en Fiscaal Juridische Zaken tot MKB kantoren en de afdeling operatie. Kortom: een afwisselende en dynamische functie.” Gerrit, landelijk handhavingsadviseur.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over actuele kennis en werkervaring op het gebied van handhavingsvraagtukken;
 • Je kunt de handhavingsstrategie concreet en stapsgewijs vertalen naar toepasbare behandeladviezen, die je onder meer kan verwoorden in handhavingsplannen;
 • Je kunt omgaan met de dagelijkse (politiek) bestuurlijke druk en de soms tegengestelde belangen.
 • Je kunt dit dynamische speelveld vlot overzien, toont rolvastheid en ervaart dit als een uitdaging en niet als een last.

Jouw competenties

 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Analyseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • De afdeling - Directie Midden- en Kleinbedrijf

 • De organisatie - Belastingdienst

 • Bijzonderheden

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zo veel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

1

Sollicitatie + selectie

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. 


Solliciteer direct
 • Reageer t/m 3 augustus 2024