Manager Klantbehandeling

Informeel overleg collega's op kantoor

MKB is een uitvoerende directie die in direct contact met burgers en bedrijven de belastingwetten uitvoert. De samenleving verwacht dat dit eerlijk en rechtvaardig gebeurt. We hanteren hierbij de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie. Dit betekent dat we het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk maken om hun wettelijke verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door (semi-) massale processen juist en tijdig uit te voeren en passende dienstverlening te leveren. Verder oefenen we adequaat toezicht uit en dwingen wij waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af (conform de Rijksbegroting).
Omdat we niet alle burgers en bedrijven die onder MKB vallen uitputtend kunnen behandelen, moeten we keuzes in de handhavingsaanpak maken. MKB heeft ervoor gekozen om dat deels op centraal niveau te beleggen. Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zijn namelijk gebaat bij een landelijk vorm gegeven handhavingsaanpak binnen MKB.
Belangrijk is ook dat we handhavingskeuzes maken op basis van de combinatie van fiscale kennis, sociaalwetenschappelijke kennis en data-analyse. Dat vraagt hele specifieke kennis en vaardigheden en die zijn geconcentreerd binnen de centrale afdeling Klantbehandeling. Experts uit de verschillende disciplines adviseren de handhavingsadviseurs in het vormgeven van handhavingsbeleid.

Solliciteer direct
 • Reageer t/m 10 augustus 2024

Dit doe je bij de Belastingdienst

Een bijzondere baan, omdat...

 • je de actuele onderwerpen in maatschappij en politiek kan vertalen naar je werk. Het gaat dan om nieuwe inzichten bij onderwerpen als de menselijke maat, privacy en doenvermogen.
 • je leidt je team door prioriteiten te stellen, knelpunten en oplossingen te signaleren.
 • je geeft persoonlijke aandacht aan jouw medewerkers voor het richten van hun inzet, ontwikkeling en werkplezier.
Overlegmoment collega's op kantoor

“Als jij het leuk vindt om beleid en vernieuwende concepten te vertalen naar de doelgroep MKB, zit je hier helemaal op je plek.” Richard, Teamleider landelijke afdeling Klantbehandeling MKB.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau
 • Je hebt opleidingen gevolgd op het gebied van advisering, handhavingsregie en/of fiscaliteit.
 • Je hebt kennis van de uitvoering van fiscale/administratieve processen, dienstverlening en toezicht of in staat je deze eigen te maken.
 • Je bent in staat om de benodigde ontwikkelingen vorm te geven en daar draagvlak voor te creëren
 • Je kunt verbindend leiderschap tonen in een multidisciplinaire omgeving
 • Het hebben van minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende is een pré

Jouw competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Aansturen groep
 • Netwerken
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • De afdeling - Directie Midden- en Kleinbedrijf

 • De organisatie - Belastingdienst

 • Bijzonderheden

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zo veel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

1

Sollicitatie + selectie

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. 


Solliciteer direct
 • Reageer t/m 10 augustus 2024