Open sollicitatie arbeidsparticipanten

Velden met * zijn verplicht.

Persoonsgegevens
Ben je rijksambtenaar (of momenteel werkzaam als inhuurkracht bij het Rijk of werkzaam als stagiair bij de Belastingdienst)? *
Rijksambtenaren en inhuurkrachten kunnen andere rechten hebben in het werving- en selectieproces. Zij krijgen daarom andere vragen voorgelegd.

Huidige functie

We beoordelen de sollicitanten met een bijzondere status in onderstaande volgorde:
1. Verplichte VWNW-kandidaat (rijksbrede voorrangspositie)

2a. Medewerkers werkzaam bij de Belastingdienst die een formele toewijzing hebben als:
- vrijwillige van werk naar werk (VWNW-) kandidaat;
- medewerker met een mobiliteitsplan Switch variant C;
- medewerker die re-integreert o.g.v. medische of sociale indicatie;
- medewerker met terugkeergarantie/terugkeer uit een tijdelijke functie;
- overbezoldigde medewerker.

2b. Medewerkers werkzaam bij andere ministeries in een Substantieel Bezwarende Functie (SBF) en gebruik makend van de tijdelijke regeling overstap naar een niet SBF.
Werkgebied
Documenten

Upload hieronder je cv en een motivatiebrief.
Indien relevant kun je nog een extra bijlage, zoals bijvoorbeeld jouw doelgroepverklaring uploaden.
Mogelijke bestandstypen: .doc, .docx, .txt, .pdf