Strategisch adviseur

Overleg collega's op kantoor

Als strategisch adviseur ga je verschillende projecten leiden die zorgen dat het IUC en de inkoopketen als geheel nauw samenwerken en toekomstbestendig zijn. Ook draag je actief bij aan de bestuurlijke opgave van de inkoopketen om rechtmatig inkopen verder te verankeren in de organisatie. Daarvoor geef je gevraagd en ongevraagd advies op verschillende niveaus in de organisatie. Recente voorbeelden van projecten zijn de transitie van een Rijksinkoop systeem naar een eigen oplossing, veranderingen in de Aanbestedingswet 2012 vertalen naar de praktijk, advies geven over de inrichting van de inkooporganisatie, het uitwerken van verbeterlijnen op basis van extern advies en de BIO-implementatie.
De bestuurlijke aandacht voor inkoop neemt toe. Als strategisch adviseur ben je in staat om de goede boodschap aan de leiding van de Belastingdienst te geven. Daarnaast adviseer je mee over interdepartementale ontwikkelingen die de inkoopketen raken. Je bent in staat om trends en ontwikkelingen te vertalen naar risico’s en kansen. De strategisch adviseur wordt onder meer verantwoordelijk voor de advisering en doorvertaling van bestuurlijke afspraken binnen het inkooplandschap: IMO, ICIA etc. naar de inkoopketen. Je vormt daarin ook een schakel met de stafadviseurs van de coördinerend directeur inkopen (CDI) en diens plaatsvervanger.
Jouw opgave is om advies te geven en projecten te leiden vanuit de gezamenlijkheid van het inkoopproces framework van de Belastingdienst. Jij adviseert over welke strategie het beste is om de ontwikkeling van de regiefunctie als ketenregisseur naar alle actoren in het inkoopproces toe te maken. Je kunt (en moet) snel informatie tot je nemen en de effecten voor het IUC en team kaderstelling en regie uitlichten.
De strategisch adviesfunctie kenmerkt zich in een soms onvoorspelbare opgave in de bestuurlijke context van inkoop. Verandering en ad hoc activiteiten zijn een onderdeel van deze functie en moeten je liggen. Dit vraagt om een brede interesse in bedrijfsvoeringaspecten en gedegen adviesvaardigheden op alle niveaus van de organisatie. Het is van belang dat je plezier beleeft aan het schakelen op meerdere onderwerpen en abstractieniveaus, zonder pragmatiek te verliezen.
Op termijn zal het team van strategische adviseurs uitgroeien tot ca. 3 fte waarbij een van deze adviseurs ook zal optreden als plaatsvervangend coördinator inkoopproces framework bij de verwervingstafels.

Solliciteer direct
 • Nog 4 dagen
 • Reageer t/m 23 april 2024

Dit doe je bij de Belastingdienst

Een bijzondere baan, omdat...

• Je zowel inhoudelijk als bestuurlijk adviseert over alle aspecten van de uitwerking van de inkooporganisatie.
• Je jouw gedegen kennis en ervaring met inhoudelijke en bestuurlijke advisering toepast op ontwikkelingen in het inkoopstelsel.
• Je veel verschillende projecten zult uitvoeren die een blijvende impact hebben op hoe de Belastingdienst inkoopt.
• Je een adviesrol heb naar de andere collega’s van het team en zo bijdraagt aan het vormen van een lerend team.

“Een goede strategisch adviseur ziet de uitdaging al voordat de meeste actoren het zien. Dit geeft hem/haar/hen de mogelijkheid om de belangen van alle actoren in het inkoopproces tijdig te duiden en zuivere besluitvorming te ondersteunen door heldere en toepasbare advisering. Je komt te werken aan verschillende bestuurlijke aspecten van het inkoopproces en wordt als stevige adviseur geacht zelfstandig op te treden naar diverse gremia toe. Dat maakt deze functie zeer afwisselend en een mooie kans om je bestuurlijke antenne optimaal af te stemmen. Voor iemand die vanuit een onafhankelijke positie een maatschappelijke bijdrage wil leveren is dit een mooie functie!” Sietse Verbeek, teamleider Regie en Kaderstelling IUC.

Wanneer past deze baan bij je?

 • • Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau. (Een selectieassessment, kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.)
 • • Je hebt aantoonbare kennis van inkoop en aanbesteden binnen de Belastingdienst en kent het Rijksinkoopstelsel goed.
 • • Je hebt een brede interesse die zich kenmerkt in inzicht in de hele inkoopketen binnen de Belastingdienst en het Rijksbrede inkoopstelsel: demand, strategie, facturatie, beleidsimplementatie etc.
 • • Je bent in staat om verandering binnen het inkoopstelsel te initiëren en begeleiden.
 • • Je hebt ruime ervaring in bestuurlijke advisering en annotaties voor afdelingshoofden en het hogere management.
 • • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van kaders en beleid en de bijbehorende implementatie.
 • • Je hebt ervaring in projectmatig werken en operationele/ tactische/ strategische veranderingen te realiseren.
 • • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent zodoende in staat om verschillende stijlfiguren toe te passen al naar gelang een situatie dit van jou vraagt.

Jouw competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • De afdeling - SSO Centrum voor Facilitaire Dienstverlening

 • De organisatie - Belastingdienst

 • Bijzonderheden

Solliciteren bij de Belastingdienst

Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zo veel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

1

Sollicitatie + selectie

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. 


Solliciteer direct
 • Nog 4 dagen
 • Reageer t/m 23 april 2024