Teamleider bureau directeursondersteuning

 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • Tot 09 juli 2019
Solliciteer direct

Teamleider bureau directeursondersteuning

Functieomschrijving

“Als teamleider heb ik een expertrol en stuur ik professionals aan in vakgebieden als HR, finance and control en strategisch advies.. Hen motiveren, begeleiden, en vooral de gelegenheid geven om zich verder te ontwikkelen in het team bureau directeurs ondersteuning (BDO); dat is waar het om draait”. Staat straks achter deze quote jouw naam als teamleider BDO van de Belastingdienst?

Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Dat kan huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag zijn. Of kindgebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen, uit te betalen en zo nodig terug te vorderen én de inspanning van de burger daarin minimaal te laten zijn. Het per 1 januari 2019 formeel ingestelde bureau directeursondersteuning zorgt voor de bestuurlijke ondersteuning van de directeur én het managementteam.

Vanuit het werken binnen de Topstructuur is bij Toeslagen een bureau directeursondersteuning (BDO) ingericht bestaande uit een klein team van diverse experts. Taken en collega’s die eerder binnen Toeslagen-bedrijfsvoering werkzaam waren zijn nu deels bij BDO geplaatst en deels bij andere directies. Een deel van het werk en een 20-tal medewerkers is bij Toeslagen-Bedrijfsvoering gebleven. Dit vereist het van onze kant herbeleggen van achtergebleven taken en het vormgeven van nieuwe taken met betrekking tot vraagarticulatie. Het doel van dit BDO is het leveren van directe ondersteuning aan de landelijk directeur en het managementteam. Voor dit team zoekt Toeslagen een stevige - door de wol geverfde - teamleider, die de ontwikkeling van het BDO gestalte geeft en de goede kant op weet te sturen.

Het nieuwe BDO en Toeslagen Bedrijfsvoering kennen onder andere de volgende hoofdtaken:
- Bestuurlijke ondersteuning (waaronder beleidsadviseur voor politiek-bestuurlijke zaken, secretaris MT, secretaris overlegvergadering medezeggenschap)
- Uitvoeringstoetsen en kamervragen
- Planning, finance en control
- Businessanalyse
- Rechtmatigheidscontrole
- Coördinatie en vraagarticulatie
- Toeslagen-specifieke opleidingen

Het BDO Toeslagen is nog volop in ontwikkeling. De organisatie en het takenpakket van het BDO is mede afhankelijk is van het service niveau en de volwassenheid van de SSO’s en de concerndirecties. Eén van de taken van het BDO is om via vraagarticulatie het serviceniveau af te spreken, waarbij het serviceniveau samenhangt met de mate van volwassenheid. In deze context heeft directie Toeslagen gekozen voor een samenstelling en bezetting van het BDO waarmee zoveel als mogelijk de continuïteit wordt geborgd, de algemeen directeur de managementafspraken kan nakomen en zijn verantwoordelijkheden kan dragen.

In jouw rol van teamleider van het BDO ben je werkzaam op het hoogste bestuurlijke niveau van dienstonderdeel Toeslagen. Met behulp van jouw team adviseer je de landelijk directeur Toeslagen gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen. Je stuurt op- en bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de afgesproken doelstellingen en je signaleert verbeterpunten. Zo houd je de belangen van de directie en de strategische doelstellingen van Toeslagen in ogenschouw en zorg je voor de juiste afstemming.

Als teamleider ben je bovendien inhoudelijk sparringpartner voor ongeveer 12 BDO professionals. Je hebt oog voor hun belangen en ontwikkeling en je begeleidt en coacht hen om het beste uit henzelf te halen. Ze kunnen bij jou terecht. Door transparant en betrokken leiderschap bevorder je de onderlinge verbondenheid en creëer je een professionele en prettige werkomgeving.
Het BDO is in de samenwerking deels afhankelijk van het team Bedrijfsvoering en beide teams werken veelvuldig samen. Je hebt dan ook een intensief samenwerkingsverband met de teamleider Bedrijfsvoering. In totaliteit heb je samen te maken met een span of control van ongeveer 35 medewerkers, waarbij processen en de span of control zijn opgesplitst en jullie onderling – bij tijdelijke afwezigheid – elkaars taken overnemen. 

Zullen we zaken doen en word jij de steunpilaar van Marcel de Graaf (portefeuillehouder Bedrijfsvoering en plaatsvervangend algemeen directeur Toeslagen)? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Marcel!

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Overige arbeidsvoorwaarden

De organisatie - Belastingdienst

De afdeling - Directie Toeslagen

Bijzonderheden

Sollicitatieprocedure

Vorige

Stap 1 van 6

Volgende
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Sollicitatie + selectie

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen.

Voorselectietest

Voor sommige functies is een online voorselectietest onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn. Het maken van de test duurt ongeveer 120 minuten. 

Selectiegesprek

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een selectiegesprek, waarin een selectiecommissie je beoordeelt op de competenties van de functie aan de hand van een gedragsgericht interview.

Assessment

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In dat geval word je telefonisch of per e-mail hiervoor uitgenodigd.

Voordracht kandidaten

Als je de belangrijkste stappen in het selectieproces succesvol hebt doorlopen, draagt de adviseur Werving & Selectie van het Employability Center je voor aan het organisatieonderdeel.

Arbeidsvoorwaarden

Het organisatieonderdeel nodigt je telefonisch of per e-mail uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Na een positieve afronding krijg je te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij de Belastingdienst!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ook interessant?

 1. 0
 2. 1
 3. 2

IT Demand Manager

 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • Tot 02 juli 2019
Bekijk vacature

Specialist klantgegevens

 • Rotterdam
 • Bachelor - HBO
 • Tot 02 juli 2019
Bekijk vacature