'We willen dat mensen hun vak op kwalitatief goed niveau kunnen uitoefenen en daarin optimaal worden ondersteund.'

Jeanne, Teamleider Talentontwikkeling & Tax Talent Trainees en Stefan, Teamleider Vakontwikkeling

11 mei 2021

Als er twee collega’s goed op elkaar zijn ingespeeld, zijn het Jeanne en Stefan wel. Samen houden zij zich voor de professionals bij de Belastingdienst bezig met het versterken van vakmanschap én hebben ze het gerenommeerde Tax talent traineeship ontwikkeld.

Wat bedoelen jullie precies met vakmanschap?

Stefan: ‘Het betekent voor ons vaardigheid in je vak, het vermogen om kwalitatief goed werk af te leveren.’

Jeanne: ‘Vakmanschap is meer dan alleen vakinhoud; het is eigenlijk alles wat je nodig hebt om je vak goed uit te kunnen oefenen. Vakmanschap betekent ook dat je jezelf nieuwe ontwikkelingen eigen maakt, denk aan de groeiende invloed van digitale technieken in de fiscaliteit of wat van ons wordt gevraagd in het contact met de burger. Het betekent je bewust zijn van je omgeving en een gesprekspartner zijn die goed kan communiceren.’

Stefan: ‘Er is extra aandacht voor ons werk, zeker als het gaat om het contact met de burger en het toepassen van de menselijke maat – het besef dat je werkt met mensen, en niet alleen met cijfers, wetten en feiten. Juist nu is het goed om te weten wat je professionele ruimte is zodat je een vraag goed kunt behandelen. Ruimte die weer wordt afgebakend door wet- en regelgeving om willekeur te voorkomen en samenhangt met de eenheid van beleid en uitvoering. Dit alles gaat hand in hand met vakmanschap en vakkennis, omdat zonder de juiste en actuele vakkennis het risico bestaat op verschillen in de uitvoering.’

Hoe behoud of stimuleer je vakmanschap?

Jeanne: ‘Met samenwerken en ontwikkeling. Professionals elkaar blijvend laten inspireren zodat ze hun vak op kwaliteitsniveau kunnen uitoefenen. En daarin moeten wij hen ook goed ondersteunen. Intern vanuit leer- en ontwikkeltrajecten met de BelastingdienstAcademie, maar ook in samenwerking met externe partijen. Het is heel gezond om de luiken van je organisatie te openen en je professionals te voeden met perspectieven van buiten.’

“Vakmanschap is topsport. Om op het hoogste niveau te blijven, moet je trainen.”

Stefan: ‘De vergelijking met topsport mag hier wat mij betreft worden gemaakt. We bedrijven hier met z’n allen fiscale topsport op het hoogste niveau. Maar wat iedere topsporter weet, is dat je alleen op dat niveau kunt blijven als je hard traint. Wij willen hieraan een bijdrage leveren vanuit de eenheid van beleid en uitvoering. Mijn stelling is: als onze professionals de juiste en actuele vakkennis hebben en het vakmanschap weer de aandacht krijgt die het verdient, wordt het makkelijker om de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen. Dit lijkt misschien een open deur, maar wel een belangrijke constatering. Bovendien is vakmanschap iets dat de burger van ons mag verwachten. En we vragen natuurlijk ook iets van onze professionals. Het valt of staat met de intrinsieke motivatie en de wil om vakmens te willen zijn.’

Jullie hebben samen het Tax Talent Traineeship ontwikkeld. Waarom vonden jullie zo’n traject nodig?

Stefan: ‘Overal om me heen zag ik traineeships, behalve één voor fiscale topstudenten. Ik vond dat juist de Belastingdienst een fiscaal traineeship op hoog niveau moest aanbieden, omdat we een unieke positie hebben. Alleen hier krijg je als fiscalist zicht op de totale fiscale keten, van wetgeving tot uitvoering. Aan de andere kant vond ik zo’n traineeship ook positief voor de organisatie. Het zou een goede boost kunnen geven aan het imago van de Belastingdienst op de arbeidsmarkt. En hoe inspirerend is het voor je huidige medewerkers om te werken met een frisse en gedreven lichting high potentials? Imiddels hebben dik 50 topfiscalisten het traject doorlopen of zitten er nog in.’

Jeanne: ‘De Belastingdienst heeft fiscalisten zoveel te bieden. Dat weerspiegelt het programma van het Tax Talent Traineeship ook. Meedenken over nieuwe wet- en regelgeving, vooroverleg met belastingplichtigen, verweren en procederen, een detachering bij het Gerechtshof of de Europese Commissie. Kortom: vanuit verschillende invalshoeken naar de fiscaliteit leren kijken en de samenhang zien. Vakmanschap, drive en eagerness: dat zijn belangrijke competenties om via dit traineeship fiscalist bij de Belastingdienst te kunnen worden.’

Hoe ziet volgens jullie de fiscalist 4.0 eruit?

Jeanne: ‘Ik geloof niet in een nieuwe versie van iets, want dat impliceert dat de versie ervoor niet voldeed. Ik heb het liever over de toekomstbestendige fiscale professional.’

Stefan: ‘Die ervoor zorgt dat hij of zij bij de tijd blijft en zijn of haar vak goed kan doen, en zo niet, daar ook actie op onderneemt. Maar ook werkt in een omgeving waar dat kan en wordt ondersteund bij het vakbekwaam blijven. Zodat we uiteindelijk met met z’n allen kunnen bouwen aan een toekomstbestendige Belastingdienst.’