De ICT van de Belastingdienst

De ICT van de Belastingdienst: we komen van ver

De Belastingdienst heeft een lange geschiedenis in de automatisering. In 1949 verstuurde de inspectie Almelo al de eerste aanslagbiljetten die met machines van de ponskaartencentrale werden gemaakt. Sindsdien gingen steeds grotere machines steeds meer werk doen. Na de mechanisering – die het handwerk verving – kwam de automatisering: apparaten die konden rekenen. Vanaf 1963 was het Rekencentrum Rijksbelastingdienst (zoals de ponskaartencentrale inmiddels heette) gevestigd in Apeldoorn.

Vroeger

Wie vooroploopt in computergebruik, moet veel zelf ontdekken. De verschillende programma’s worden in de eerste jaren van de automatisering dan ook zelf gemaakt. Door de komst van databasesystemen in de jaren 60 werd het mogelijk om programma’s eigen gegevens mee te geven, zoals naam, adres en woonplaats. Ook werden programma’s bij elkaar gebracht in grotere systemen, die weer aan elkaar werden gekoppeld voor gegevensuitwisseling. De Belastingdienst gebruikt sommige van die systemen nog altijd.

Vandaag

Vandaag de dag zijn mensen bijna 24/7 verbonden met het internet. We communiceren digitaal met elkaar en met bedrijven, we shoppen online en gebruiken apps op onze mobiele apparaten. Hoewel de Belastingdienst er vroeg bij was met automatisering, zijn onze oudere ICT-programma’s soms niet meer van deze tijd. Daardoor wordt het steeds lastiger om burgers actuele informatie te geven op elk gewenst moment van de dag.

Bij de Belastingdienst willen we communiceren met de burger zoals die dat graag wil. Denk daarbij aan portals, apps en andere moderne manieren. Zo maken we nu data toegankelijk die door meerdere systemen gebruikt worden, zoals de gegevens voor de inkomensbelasting en invorderingsinformatie. Ook de persoonlijke gegevens worden nu verzameld op één enkele locatie. Het grote voordeel hiervan is dat we deze gegevens op één centrale plek kunnen bijhouden in plaats van op tientallen verschillende plekken. Dit is minder bewerkelijk en verkleint de kans op fouten. Als burgers wijzigingen doorgeven, kunnen we dat in één keer goed verwerken.

Man werkt op een ICT werkplek
Video afspelen

Security, schaalvergroting en beveiligingsrisico's

Video afspelen

Gegevens verzamelen op één locatie.

Video afspelen

Hoe werken we aan het lifecycle management van ICT-systemen?

Video afspelen

Agile werken met JAVA binnen de Belastingdienst: Hoe doe je dat?

Toekomst

Binnen de Belastingdienst hebben we ruimte geschapen om nieuwe, toekomstbestendige oplossingen te bedenken. Daarnaast stellen we onszelf regelmatig de vraag of we blijven vernieuwen of dat we onze infrastructuur op een andere manier moeten inrichten. De aanpak om onze ICT verder op orde te krijgen is dus divers. Duidelijk is dat door deze aanpak de ICT van de Belastingdienst robuust genoeg is om de toekomst aan te kunnen.

Vacatures