De werkweek van stagiair Mark

Mark Plat Stagiair overdrachtsbelasting

Maandag

Maandagmorgen! Ik start de werkweek met het lezen van de berichten over vastgoed. Ik ontvang daar dagelijks informatie over, spaar dat op tot dit moment en onderzoek dan of de literatuur of jurisprudentie relevant is voor de overdrachtsbelasting. En zo ja…, dan deel ik dat nieuws op onze community. En voor je het weet is het dan ook alweer een uurtje of 12 en ga ik me voorbereiden op het hoorgesprek van morgen. Voor dat hoorgesprek is iemand uitgenodigd die bezwaar heeft gemaakt tegen het door de Belastingdienst gehanteerde tarief in de overdrachtsbelasting. De Belastingdienst biedt dan de gelegenheid om het bezwaarschrift toe te lichten.

Dinsdag

Ongeveer een uur voor het hoorgesprek, neem ik de casus nog een keer door met mijn stagebegeleider. Het lijkt hem een leerzame ervaring voor mij als ik de rol van gespreksleider op mij neem en het is ‘mooi’ om als stagiair al zo snel zo veel verantwoordelijkheid te krijgen. Het gesprek duurt ongeveer een uur en verloopt goed. We krijgen heldere antwoorden en ik leg het gesprek onmiddellijk vast in een verslag, omdat het nu nog fris in mijn geheugen zit. Daarna bespreek ik het met mijn begeleider en stuur ik het op naar de belanghebbende, waarvan ik over een week of twee een reactie verwacht met eventuele op- of aanmerkingen.

Woensdag

Vandaag moet ik een aantal verzoeken om vooroverleg beoordelen. Eén van de verzoeken gaat over een vrijstelling in de overdrachtsbelasting, waaraan meerdere voorwaarden zijn verbonden. Het verzoek om vooroverleg beoordeel ik dan ook aan de hand van deze voorwaarden. Ik werk mijn beoordeling uit en bespreek deze met een collega. In ons overleg blijkt dat hij de voorwaarden anders interpreteert dan ik en er ontstaat een mooie inhoudelijke discussie. Met collega’s discussiëren over de fiscale materie is een van de dingen die het werken bij de Belastingdienst aantrekkelijk maakt. We besluiten uiteindelijk om ons geschil voor te leggen aan de kennisgroep overdrachtsbelasting en is het afwachten welk standpunt zij innemen.

Donderdag

Mijn begeleider heeft mij gevraagd of ik in het aankomende literatuuroverleg een presentatie wil geven over een arrest van de Hoge Raad. Vandaag start ik met de analyse van dat arrest, dat gaat over misbruik van recht in de overdrachtsbelasting. Mijn analyse leg ik vast in een powerpointpresentatie, waarin ik ook een aantal discussiepunten verwerk die besproken kunnen worden tijdens dat overleg.
Vanaf het middaguur ga ik verder met waar ik gisteren mee ben begonnen: het beoordelen van de verzoeken om vooroverleg. Vandaag is het de laatste dag van mijn werkweek, want morgen staat mijn dag in het teken van mijn studie fiscale economie. En dan begin ik maandag weer met het bijwerken van de community en liggen er ongetwijfeld weer andere leuke en leerzame werkzaamheden in het verschiet.

Vrijdag

Op vrijdag ben ik vrij.

Ook stage lopen bij de Belastingdienst? Bekijk het huidige stage aanbod.