Henry, behandelfunctionaris bij het Landelijk Milieubelastingenteam Arnhem (LMA)

'Ik sta vooraan bij nieuwe groene initiatieven.'

Henry, behandelfunctionaris bij het Landelijk Milieubelastingenteam Arnhem (LMA)

30 mrt 2021

“Met milieubelastingen halen we 7 miljard per jaar op, maar ondanks die hoge opbrengst is er bij bedrijven of in de advieswereld (nog) niet veel kennis over deze belastingen. Mijn werk bestaat dan ook vooral uit het geven van voorlichting.”

Henry studeerde fiscaal recht en economie aan de Hogeschool van Arnhem en startte tijdens zijn master fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen met het jong-fiscalisten-traject van de Belastingdienst bij de BelastingTelefoon in Eindhoven. “Een goede communicatieoefening, maar ik was blij toen ik in 2014 mocht doorstromen naar het Milieubelastingenteam: praktijkwerk ligt mij beter." Momenteel werkt Henry in een team met 25 collega’s. Samen behandelen zij de aangiften van bedrijven voor wat betreft de energiebelasting (de grootste), afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, kolenbelasting en vliegbelasting. 

Milieubelastingen

“Milieubelastingen werken. Door het stijgende tarief van de afvalbelasting ligt de focus steeds meer op recycling en neemt het storten van afval jaarlijks af. Er is veel innovatie in de branche. Denk bijvoorbeeld aan een energiebesparend project waarbij een bedrijf de bij de afvalverwerking vrijgekomen warmte gebruikt voor levering van warmte aan bedrijven in de buurt. Zo’n bedrijf neemt contact met ons op om het over de van toepassing zijnde milieuregelgeving voor die innovatie te hebben. Zo sta ik vaak vooraan bij nieuwe groene initiatieven en dat vind ik mooi! 

Maar soms sluit wetgeving (nog) niet aan op innovatie en duurt het wijzigen daarvan vaak enkele jaren. Dat is lastig omdat de Belastingdienst ‘slechts’ uitvoeringsorganisatie is en het is niet gemakkelijk om aan het betreffende bedrijf te moeten uitleggen dat voor hun groene initiatieven de huidige wet- en regelgeving geldt. En soms is de innovatie dan bedrijfseconomisch niet haalbaar en komt het project stil te liggen."

Nieuwe wetsvoorstellen

"Door de complexiteit rondom wetgeving is bureaucratie soms lastig te voorkomen en dat is jammer. Zeker als een wetswijziging voor de hand lijkt te liggen. In ons team zijn de lijntjes gelukkig kort. Dan overleggen we met beleidsmakers en signaleren we dat in de regelgeving logischerwijs iets zou moeten veranderen. Soms volgt dan een nieuw wetsvoorstel dat wordt behandeld in en door de politiek. Maar natuurlijk komt niet elk wetsvoorstel in het nieuwe belastingplan en blijven de betrokken bedrijven én wij gehouden aan bestaande wet- en regelgeving. Maar lukt het wél om - op welke manier dan ook en gelukkig gebeurt dat meer wel dan niet – te kunnen bijdragen aan innovatie en verbetering, dan is de voldoening natuurlijk groot.”