‘De combinatie van binnenlandse én grensoverschrijdende fiscale problematiek maakt mijn werk erg afwisselend.’

Manon, specialist Vennootschapsbelasting Grote Ondernemingen

30 apr 2021

‘In 2014 heb ik aan de Universiteit van Maastricht mijn studies fiscaal recht en Nederlands Recht afgerond. Daarna heb ik het 2-jarig Tax talent traineeship bij de Belastingdienst doorlopen. Je werkt in twee jaar tijd op zes verschillende plekken binnen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Mag je als net afgestudeerde fiscalist toch meteen meekijken in de regiekamer van de fiscale wereld.

Na mijn traineeship ben ik bij de Belastingdienst als specialist VPB bij Grote Ondernemingen (GO) in Eindhoven begonnen, en daar werk ik nu nog steeds. Werken bij GO trok me het meeste. De hele wereld ligt als het ware op je bureau, zaken zijn meer grensoverschrijdend dan bijvoorbeeld in het MKB. Je hebt een divers werkpakket, en juist de afwisseling van binnenlandse en grensoverschrijdende fiscale problematiek maakt het werk voor mij zo interessant.

Van vooroverleg tot aanslag

Als specialist VPB heb ik een eigen klantenpakket waarvan ik de inspecteur ben. Ik behandel bijvoorbeeld het vooroverleg van de belastingplichtige als ze vooraf iets willen voorleggen aan de Belastingdienst. Ik beoordeel aangiftes die binnen komen, en stel vragen indien nodig.  Soms komt daar nog een fiscaal-technische discussie uit, waarna ik uiteindelijk een aanslag opleg. Ook behandel ik bezwaren of beroep tegen aanslagen. Dat komt overigens niet heel vaak voor.

De beste begeleiding

Na je traineeship begin je natuurlijk niet meteen met een aangifte van een grote multinational. In het begin start je met de kleinere bedrijven binnen GO en dan kun je doorgroeien naar grotere klanten. In mijn geval hebben de bedrijven allemaal hun hoofdvestiging in het Zuiden van het land.

Maar een groter of kleiner bedrijf, de fiscale problematiek blijft ongeveer gelijk, alleen de bedragen in de aangifte zijn groter. Was in het begin wel even wennen hoor, al die nullen. Je oordeel hangt nooit af van het bedrag. Gelukkig is bij GO heel veel kennis en ervaring aanwezig en werk je ook heel veel samen met andere collega’s. Je doet nooit iets alleen – het vierogenprincipe. Je groeit doordat je begeleid wordt door ervaren collega’s. Ik heb in de loop der tijd een steeds groter en zwaarder werkpakket gekregen, waaronder meer grensoverschrijdende problematiek van grotere bedrijven. Internationale transferpricing bijvoorbeeld. Hanteren ze wel de juiste verrekenprijzen binnen het concern? Is er sprake van een vaste inrichting in het buitenland en hoeveel winst moet er dan aan worden toegerekend?

In de beeldvorming rond belastingheffing en multinationals heb je vaak te maken met vooroordelen, maar dat is in mijn optiek niet terecht. Wat wij doen is de uitvoering van de wet- en regelgeving. Daarbij hebben wij een geheimhoudingsplicht, waardoor we niet alles kunnen en mogen uitleggen aan het grote publiek. Tegenwoordig publiceren we wel geanonimiseerde samenvattingen van afgegeven rulings (afspraken met belastingplichtigen inzake de toepassing van wet- en regelgeving op bepaalde feiten en omstandigheden) als gevolg van de discussies in de samenleving.

Werken aan vertrouwen

De discussie over de Belastingdienst is ons ook niet ontgaan natuurlijk, maar bij GO hebben wij het vertrouwen van de bedrijven. Er zijn altijd wel bedrijven die het niet eens zijn met onze beslissingen, en dat mag ook, maar ik wil als inspecteur dat de belastingplichtige weet dat hij gehoord wordt. Dat we zijn specifieke omstandigheden meenemen in onze beoordeling: neem de belastingplichtige mee in het proces. Wees transparant over wat je met hun aangifte of verzoek doet. Laat ze ook reageren voordat het antwoord definitief is, dat draagt bij aan de transparantie en acceptatie. Dan kunnen we nog steeds niet op een lijn zitten, maar dan is er altijd nog een rechter die helderheid kan scheppen.

Binnen de Belastingdienst zijn er ook zogeheten kennisgroepen. Als ik als inspecteur een fiscale rechtsvraag heb waar ik niet uit kom, dan kun je de vraag voorleggen aan zo’n kennisgroep. De kennisgroep velt vervolgens een oordeel over hoe de wet in de voorgelegde casus moet worden toegepast. Ik ben secretaris van een kennisgroep, waarbij we twee onderwerpen als specialisme hebben: fusies/splitsing en fiscale eenheden.

“Neem belastingplichtigen mee in het beslisproces, dat draagt bij aan vertrouwen.”

Heel leuk om ook aan die kant van het fiscale speelveld te staan. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met een casus waarbij de wetgever bij het opstellen van een wet er nooit over heeft nagedacht dat zoiets zou kunnen voorkomen. En dan moet je als kennisgroep wél een antwoord geven.

Als we zo’n casus hebben, buigen wij ons daar als kennisgroep over. Het uiteindelijke antwoord is een bindend advies aan de behandelaar, die het bespreekt met de belastingplichtige. Daarnaast wordt een kennisgroep betrokken bij de totstandkoming van beleidsbesluiten op het terrein van de kennisgroep, en wordt gevraagd om input te geven op nieuwe wetsvoorstellen.  

Ik vind de combinatie van inspecteur VPB (de uitvoering) en het deel uitmaken van een kennisgroep (het beleidsmatige) erg leuk en afwisselend om te doen en het is ook een belangrijke reden dat ik bij de Belastingdienst werk. Ik ben drie dagen inspecteur en werk twee dagen voor de kennisgroep.

Mijn werk geeft me veel voldoening. Als ik goed kan uitleggen waarom ik een beslissing neem voor de belastingplichtige, dat ik goed naar de relevante feiten en omstandigheden heb gekeken, daar doe ik het voor.’