'Namens Nederland coördineer en begeleid ik internationale controles'

Jonathan, registeraccountant

24 okt 2022

Jonathan deed eerst bedrijfseconomie, waarna hij zijn master Accountancy en Control behaalde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna ging hij op voor de titel van registeraccountant die hij in 2017 binnensleepte.

'Ik heb altijd al iets met cijfers gehad', begint Jonathan zijn verhaal. 'Ik heb mijn carrière nooit van tevoren uitgestippeld, maar ik wist wel dat je met een achtergrond als registeraccountant meerdere financiële kanten op zou kunnen.' Ten tijde van zijn master kwam hij als assistent-accountant terecht bij een middelgroot accountantskantoor. 'Dat was mijn eerste ‘grote mensen’-baan, om het zo te zeggen. Daar voerden we wettelijke jaarrekeningcontroles uit en daarnaast studeerde ik voor de master Accountancy en Control.' Jonathan merkte tijdens het busy season dat hij veel overwerk deed. 'Vooral het eerste halfjaar, wanneer er veel druk ligt om de controles van de jaarrekeningen te voltooien, was de balans tussen privé en werk soms ver te zoeken.'

Stoute schoenen aangetrokken

Dat was één van de redenen voor Jonathan om verder te kijken. 'Een andere reden was dat de controles op elkaar gingen lijken, omdat je telkens bij dezelfde ondernemingen over de vloer komt. Je begint bij de liquiditeiten en debiteuren en gaat vanuit daar verder. Dat bleek te weinig prikkel voor mijn ontwikkeling.' Bij het ‘verder kijken’ dacht Jonathan - eerlijk is eerlijk - nog niet meteen aan de Belastingdienst. 'Ik ken via via iemand bij de Belastingdienst en die vertelde me dat het werk heel leuk en divers was. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik gaan solliciteren. ‘Ik zie wel’, dacht ik.' Jonathan werd aangenomen als controlespecialist bij de unit die de belastingaangiftes van financiële instellingen controleert. 'Ik was toen nog bezig met mijn postmasteropleiding tot registeraccountant. Voorwaarde voor mijn overstap was dat ik van de Belastingdienst de faciliteiten en ruimte zou krijgen om mijn opleiding tot registeraccountant af te ronden.'

Ander perspectief

'Waar de fiscale aangifte bij een accountant van ondergeschikt belang was, staat deze bij de Belastingdienst centraal', vervolgt Jonathan. 'Dat is toch een ander perspectief. Doordat je elke keer bij een andere belastingplichtige controleert, is het werk vele malen diverser. Want geen belastingplichtige is hetzelfde en per controle spelen telkens andere zaken. Daarnaast vind ik het leuk dat ik bij de financiële instellingen met veel verschillende mensen aan tafel zit. Van fiscale adviseurs en accountants tot aan directieleden. Hier heb je geen busy season. De controles worden door het jaar heen gepland en er wordt goed rekening gehouden met de balans tussen privé en werk. Daar is oog voor. Ik vind dat we fijn samenwerken binnen de controleteams, waar onder andere ook fiscaal recht-specialisten in zitten. Je maakt dus eigenlijk een soort gezamenlijk product.'

Geen casus hetzelfde

Jonathan is blij met de ruimte die hij krijgt om te ontwikkelen. 'De helft van mijn werktijd besteed ik aan het uitvoeren van controles en voor de andere helft ben ik internationaal projectmanager bij de coördinatiegroep Internationale Controle Activiteiten. Namens de Belastingdienst ben ik de Nederlandse afgevaardigde en coördineer en begeleid ik internationale controles. Ik heb hierbij te maken met collega’s uit diverse lidstaten en er zijn grote internationale belangen. Geen casus is hetzelfde. Hierdoor gaat het werk niet snel vervelen en blijf ik mijzelf ontwikkelen. Veel van deze internationale controles gaan over transfer pricing. Dat is het vaststellen van prijzen voor geleverde diensten of goederen tussen gelieerde ondernemingen. Zijn deze prijzen realistisch berekend? Zodanig dat instellingen hun eerlijke deel, oftewel fair share, aan belastingen betalen in het land waarin ze opereren? Vaak kosten die multilaterale onderzoeken veel tijd en is het moeilijke materie, maar dat maakt het voor mij juist uitdagend. Om de multilaterale controle tot een succesvol einde te brengen, is het belangrijk om in internationaal verband zo goed mogelijk samen te werken.'

Weer regie over werk en privé

De balans tussen werk en privé is beter, constateert Jonathan. 'Ik heb twee kleine kinderen die ik wil zien opgroeien. Ik werk nu op papier veertig uur, maar vier uur spaar je op en zet je om in vakantiedagen. In combinatie met je reguliere vakantiedagen heb je dan genoeg verlof om op te nemen. Ik heb daarmee weer zelf de regie over werk en privé. Daar waar dat bij het accountantskantoor niet zo was. Om een voorbeeld te geven: als één van de kinderen ziek is, is het geen probleem om thuis aan de slag te gaan. Ook zijn de thuiswerkvoorzieningen gewoonweg goed geregeld. Verder zijn zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden goed. De Belastingdienst heeft baat bij gemotiveerde en kundige werknemers. Hierdoor is intern veel aandacht voor doorgroeimogelijkheden. Qua werkzaamheden, verantwoordelijkheden en financieel gezien.'

Tot slot komt het gesprek op het beeld van de Belastingdienst. 'Dat beeld wil na berichtgeving in de kranten nog wel eens een negatief beeld opleveren. Dat vooroordeel strookt niet met de praktijk van alledag waarin heel veel mensen met uitstekende kennis, kunde en kwaliteiten bezig zijn om samen te werken aan een eerlijke belastingafdracht. Dat gebeurt met mogelijkheden om door te groeien in de organisatie. Ik vind het belangrijk dat ik, ook via dit artikel, de kans krijg om dat beeld bij te stellen.'

Dit artikel is afkomstig van de commerciële redactie van Elma. Fotograaf: Sander Koning @ Koning Photography.