‘Een transparante controleaanpak draagt bij aan het vertrouwen in de Belastingdienst.’

Connie, Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle en Susanne, Coördinerend Specialist Vaktechniek Controle

24 mrt 2021

Susanne en Connie zijn registeraccountants. En dat is niet het enige wat de twee met elkaar delen. Beide RA’s hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in verschillende functies bij de Belastingdienst én houden zich inmiddels bezig met de vaktechnische kant van de controle, als respectievelijk Coördinerend Specialist Vaktechniek en Landelijk Vaktechnisch Coördinator (Lavaco) Controle.

Wat maakt de Belastingdienst een interessante werkgever voor accountants volgens jullie?

Connie: ‘De diversiteit in functies. Als RA kun je aan de slag als controlemedewerker, waarbij je bij ondernemers ‘over de vloer’ komt en boeken- en bedrijfsonderzoeken doet. En je kunt bijvoorbeeld aan de slag als klantcoördinator, manager of meer richting de vaktechniek zoals wij. Op welk punt je binnen je carrière ook staat als accountant, je kunt hier altijd een volgende stap maken.’

Susanne: ‘Voor mij is dat onder meer de ruimte en tijd die je krijgt om jezelf vaktechnisch te ontwikkelen. Bijblijven in je vak is zó belangrijk, zeker als accountant. Daarnaast hecht ik persoonlijk veel waarde aan de werk-privébalans. Ik kan hier een uitdagende carrière én het moederschap met elkaar combineren.’

Hoe zien jullie dagelijkse werkzaamheden eruit?

Connie: ‘Als Lavaco Controle houd ik me bezig met de wijze waarop het controleproces bij de Belastingdienst wordt ingericht en uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de controleaanpak en de werkprogramma’s die bij boekenonderzoeken worden gebruikt. Ik werk hiervoor nauw samen met de Vaktechnische Coördinatoren Controle op de verschillende kantoren. Daarnaast adviseer ik over complexe en gevoelige zaken en houd ik me bezig met beleidsvormende of strategische onderwerpen op het snijvlak van uitvoering en beleid.’

Susanne: ‘En ik assisteer Connie bij verschillende projecten en thema’s. Ik denk mee over permanente educatie en onderhoud contact met de NBA, en ik heb laatst bijvoorbeeld ook een webinar voor controlemedewerkers georganiseerd over het controleren in coronatijd, dat nu voornamelijk op afstand en digitaal moet gebeuren.’

Jullie weten alles over de controleaanpak van de Belastingdienst. Hoe ziet deze aanpak eruit?

Connie: ‘Aan de basis van het toezicht dat de Belastingdienst uitvoert ligt de Controleaanpak Belastingdienst (CAB). Voor de belastingcontrole hebben we dat verder uitgewerkt in het Handboek Controle (HBC). Hierin beschrijven we hoe de Belastingdienst de controle van een aangifte of een set van aangiften uitvoert. Aan de ene kant zijn dit belangrijke interne leidraden zodat er eenheid is tussen beleid en uitvoering en gelijke gevallen gelijk worden behandeld op een zo efficiënt mogelijke manier. Aan de andere kant zijn zowel de CAB als het HBC openbaar toegankelijk documenten. Dit zorgt voor transparantie naar ondernemers en fiscaal dienstverleners toe over wat we doen en hoe we dat doen. De documenten zijn niet statisch; nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat we de aanpak constant updaten.’

Susanne: ‘Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is ook horizontaal toezicht, een van de grootste en belangrijkste wijzigingen die onze werkwijze de afgelopen jaren heeft gekend. Bij horizontaal toezicht verschuift op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen de focus naar afspraken maken met ondernemers vooraf, in plaats van controleren achteraf.’

Waarom is transparantie over de controleaanpak van de Belastingdienst zo belangrijk?

Connie: ‘Als we iets hebben geleerd van de toeslagenaffaire is het wel dat het hebben van checks & balances cruciaal is. Niet alleen bij Dienst Toeslagen, maar Belastingdienst-breed. De fiscale controle raakt heel ondernemend Nederland. Met een transparante controleaanpak weet men precies wat ze van ons kan verwachten. En zijn we daarop ook aanspreekbaar.’

Hoe kijken jullie aan tegen de nabije toekomst van de Belastingdienst?

Susanne: ‘De Belastingdienst ligt op dit moment onder vuur. Het is heel belangrijk dat we de discussies die nu gaande zijn accepteren en daarop reflecteren. En dat we de leercirkel in stand houden waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om signalen af te geven. Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook als uitvoeringsorganisatie naar de wetgever toe.’
Connie: ‘Ik denk dat het allemaal begint en eindigt met samenwerken, juist ook met mensen die kritisch zijn en nieuwe perspectieven bieden op de huidige situatie. Alleen samen, intern én extern, kunnen we het vertrouwen in de Belastingdienst herstellen.’

< Terug naar alle verhalen