Integriteit bij de Belastingdienst

Waarom is integriteit zo belangrijk?

De Belastingdienst heeft natuurlijk de taak om eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies te heffen en te innen. Maar dat niet alleen: bij de Belastingdienst hebben we ook de maatschappelijke taak om een bijdrage te leveren aan het beschermen van de samenleving tegen criminaliteit. Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en integer omgaan met onze bevoegdheden. Dat vertrouwen is cruciaal, ook als het gaat om de bereidheid van burgers en bedrijven om hun (fiscale) verplichtingen na te komen. Dat kan alleen als we integer handelen en rekening houden met het aanzien van de Belastingdienst, ook in ons privéleven. Daarom hebben we bij de Belastingdienst drie kernwaarden – verantwoordelijk, geloofwaardig en zorgvuldig – die het uitgangspunt vormen in alles wat we doen.

Gedragscode Integriteit Rijk

In de Gedragscode Integriteit Rijk hebben we beschreven wat wij binnen de rijksoverheid met elkaar onder integriteit en integer handelen verstaan. Het ministerie van Financiën – en de Belastingdienst als onderdeel daarvan – heeft daarnaast enkele aanvullende regels opgenomen in het Personeelsreglement Financiën voor thema’s die extra belangrijk zijn, omdat ze in nauw verband staan met onze kernwaarden en werkprocessen. Dat gaat om fiscale en financiële verplichtingen, omgaan met (voor)kennis, vertrouwelijke en gevoelige informatie en nevenwerkzaamheden.

  • Fiscale verplichtingen

  • Financiële verplichtingen

  • Financiële belangen en de Insiderregeling

  • Ongewenste privécontacten

  • Nevenwerkzaamheden

Twijfel je? Meld het!

Twijfel je of jouw situatie past bij het werken voor de Belastingdienst? Laat het ons dan weten. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan. Samen kunnen we bekijken of er misschien integriteitrisico’s optreden en welke maatregelen we daartegen kunnen nemen. Het onderwerp integriteit kan in het selectiegesprek aan de orde komen. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek bespreken we expliciet of er sprake is van eventuele financiële of fiscale problemen, ongewenste privécontacten, niet-toegestane nevenwerkzaamheden en de vraag of de insiderregeling van toepassing is. Dit leggen we ook vast.

Eed of belofte bij indiensttreding

Kom je in dienst bij de rijksoverheid? Dan leg je als nieuwe ambtenaar de eed of belofte af. De uitgangspunten voor integer handelen komen daarin terug. Je geeft daarmee onder meer aan dat je:

  • plichtsgetrouw en nauwgezet je taken vervult;
  • vertrouwelijke informatie geheimhoudt;
  • je gedraagt volgens de basiswaarden;
  • betrouwbaar bent en niets doet dat het aanzien van het ambt en van de Belastingdienst schaadt.