Igor, registeraccountant bij de Belastingdienst

'Door met bedrijven in gesprek te gaan, kan een sterk vertrouwen ontstaan én blijven bestaan.'

Igor, Registeraccountant bij de Directie Grote Ondernemingen

13 apr 2021

‘Na het vwo heb ik bewust gekozen voor het duaal traject accountancy tot registeraccountant bij de Belastingdienst. Door mijn interesse in economie en financiën, maar ook in het controleren, het toetsen aan de norm, sprak het vakgebied accountancy me erg aan. Ook de veelzijdigheid, van het inzetten van sterke controletechnieken tot het onderhouden van een open en transparante communicatie, leek me interessant.

Aandacht voor je opleiding

Tijdens mijn oriëntatie heb ik me verdiept in de verschillende studietrajecten binnen dit vakgebied. Bij de Belastingdienst is er veel aandacht voor je opleiding en krijg je steeds meer verantwoordelijkheden waardoor je de geleerde theorie goed in de praktijk kunt brengen. Het duaal traject bestaat uit een interne en externe opleiding én werken. Bij de start van mijn opleiding heb ik bij de Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) het verticaal toezicht bij de relatief kleinere bedrijven van Nederland mogen doen. De diversiteit van ondernemingen binnen het MKB is groot, wat ik als zeer interessant heb ervaren. Tijdens het leertraject ben ik gaan werken voor de Directie Grote Ondernemingen (GO), waar ik nu als afgestudeerd accountant nog steeds zit.

Horizontaal toezicht

Naast het verticaal toezicht neem ik deel in trajecten van horizontaal toezicht. Het verschil? Bij verticaal toezicht, de ‘traditionele’ aanpak, controleren we de aanvaardbaarheid van de aangiftes achteraf door het uitvoeren van belastingcontroles zoals een boeken- of deelonderzoek. Bij horizontaal toezicht maken we vooraf afspraken met de ondernemer. De focus ligt hierbij op inrichting van de eigen Administratieve Organisatie (AO) en Interne Beheersing (IB) van de onderneming en hoe dit de aanvaardbaarheid van de aangiften waarborgt. Horizontaal toezicht is een win-winsituatie: de ondernemer krijgt sneller zekerheid, weet van tevoren al welke aanslagen hij kan verwachten, en wij hoeven minder verticale belastingcontroles uit te voeren.

“Horizontaal toezicht is, net als een onderneming zelf, constant in ontwikkeling.”

Dynamisch begrip

Horizontaal toezicht vraagt aandacht van zowel de onderneming als de Belastingdienst. In de convenanten die we afsluiten met ondernemingen committeren beide partijen zich aan een sterke inzet, met als doel het optimaliseren van de fiscale functie binnen de onderneming met aanvaardbare aangiften tot gevolg. Hoe beter een onderneming fiscaal gezien in control is, hoe meer we kunnen terugtreden in het toezicht. Horizontaal toezicht is een dynamisch begrip. Ondernemingen veranderen voortdurend en daarom is het belangrijk dat wij als Belastingdienst onze dienstverlening daarop blijven aanpassen. Horizontaal toezicht is daarom geen statisch eindproduct, maar constant in ontwikkeling.

Accountants van de toekomst

Omdat ik heb ervaren hoe belangrijk het is om goede begeleiding te krijgen, begeleid ik naast mijn ‘gewone’ werk een aantal accountancystudenten. Ik help ze bij de stof, hun werkzaamheden en bied soms ook gewoon een luisterend oor. Zelf ben ik tijdens het traject ook goed begeleid en dat geef ik graag terug. Daarnaast zit ik ook in de selectiecommissie voor het duaal traject. Soms leidt dit tot een lastig besluit, maar bij de Belastingdienst hebben we nu eenmaal accountants nodig die stevig in hun schoenen staan.

Vertrouwen versterken

Ik zeg altijd maar zo: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het vertrouwen van burgers en bedrijven verbeteren, maar zeker ook behouden heeft dan ook grote urgentie voor een financieel gezond Nederland. Hier werk ik als accountant dagelijks aan door steeds, zowel intern als extern, met een open houding en op een transparante manier te communiceren. Geen enkel onderwerp mag onbespreekbaar zijn. Dit kan soms leiden tot lastige gesprekken, maar sterkt wel het vertrouwen in mij en daarmee de Belastingdienst. En dat is denk ik ook wel het belangrijkste onderdeel van mijn werk: alleen door met burgers en bedrijven in gesprek te gaan, kan een sterk vertrouwen ontstaan én blijven bestaan.’


< Lees alle verhalen