Anne Jan

‘Goede fraudebestrijding draagt bij aan het rechtvaardigheidsgevoel van burgers en bedrijven en aan het vertrouwen in de Belastingdienst.’

Anne Jan, Projectleider Innovatiegroep, Unit Landelijk Toezicht

24 mrt 2021

‘In de ruim 25 jaar dat ik werk bij de Belastingdienst is de ambitie onveranderd: we willen elke dag de beste Belastingdienst zijn die we kunnen zijn. Dit betekent dat je als Belastingdienst met de samenleving mee moet veranderen. Ook mijn werk is heel anders dan 25 jaar geleden. Het doel van de Belastingdienst en van mijzelf is nog wel steeds hetzelfde: iedereen aan zijn of haar fiscale verplichtingen laten voldoen.

Samen werken aan vertrouwen

De focus in mijn werk ligt op de fraudebestrijding. Voordat fraudezaken naar de FIOD gaan, doen we bij de Belastingdienst veel onderzoek. Bij een onderneming die vermoedelijk te weinig belasting betaalt, gaan we om uitleg vragen. Het kan toeval zijn, maar ook opzet. Wij moeten hoe dan ook een redelijk vermoeden van een strafbaar feit hebben voordat het naar strafrecht en de FIOD gaat. Samenwerken bij de Belastingdienst betekent niet alleen samenwerken met collega’s, maar bij complexe onderzoeken ook vaak samen met andere instanties. Een voorbeeld: een groot gebouwencomplex was in een paar jaar tijd 6 keer van eigenaar verwisseld en in die tijd 8 keer duurder geworden. Dat kan natuurlijk, maar toch gaan wij vanuit de fiscaliteit kijken of het geld dat met de transacties is verdiend ook netjes is aangegeven. Bij zo’n zaak kun je dan naast fiscale fraude te maken krijgen met delicten zoals valsheid in geschrift, oplichting en verduistering en werken we nauw samen met de FIOD en het Openbaar Ministerie.

De Belastingdienst van de toekomst?

Natuurlijk heb ik ideeën over de Belastingdienst van de toekomst. Leuker kunnen we het niet maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat belasting betalen zo rechtvaardig mogelijk gebeurt en dat we werken aan optimalisering van de compliance. We betalen in Nederland met z’n allen belasting om dit land draaiende te houden. Dan is het wel zo fair als iedereen dat netjes doet.

Een wendbare organisatie

Ook voor de Belastingdienst geldt: stilstand is achteruitgang. Sinds kort ben ik projectleider van de onlangs opgerichte Innovatiegroep, ook een onderdeel van de Unit Landelijk Toezicht. De groep is speciaal opgericht met het oog op de toekomst en richt zich op themagerichte onderzoeken. Zo’n thema is bijvoorbeeld de online gokwereld, waar heel veel geld in omgaat. En waar veel gegokt wordt, kan het zo maar zijn dat er veel gokverslaafden zijn en geldstromen niet gefiscaliseerd zijn. Bij het onderzoeken van deze laatste groep bleek regelmatig dat het geld waarmee gegokt werd afkomstig was uit criminele bronnen, waaronder bijvoorbeeld verduistering in dienstbetrekking. Ook troffen we meerdere casussen aan waarin een penningmeester geld vergokte van de stichting of vereniging waarvan hij of zij bestuurder was. Ook dit is veelal strafbaar. Voor mij is de oprichting van zo’n Innovatiegroep een mooi voorbeeld van de wendbare Belastingdienst. En een teken dat deze organisatie klaar is voor de toekomst.'


< Terug naar alle verhalen