Werken met een arbeidsbeperking

Heb jij een arbeidsbeperking en hulp nodig bij solliciteren?

Dat is geen probleem! Graag kijken we samen met jou naar de mogelijkheden binnen de Belastingdienst en die zijn er volop. Kijk maar eens naar onze vacatures en reageer gerust. Én val je onder de Wet Banenafspraak, dan kun je dat aangeven in het sollicitatieformulier. Wij houden hier dan rekening mee bij de behandeling van je sollicitatie.

Wil je meer weten over die Wet Banenafspraak of de hulp die wij kunnen bieden bij jouw sollicitatie? Je vindt alle informatie op deze pagina.

De Wet Banenafspraak

Op 11 april 2013 is in het Sociaal Akkoord tussen kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren bij reguliere werkgevers. Voor de marktsector en de overheidssector moeten in 2023 respectievelijk 100.000 en 25.000 banen gerealiseerd te zijn. Dit is vastgelegd in de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten die in 2015 in werking zijn getreden.

Iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Die wet is er om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk te leiden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Wie vallen er onder de Wet Banenafspraak?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  • Ex) vso/pro-leerlingen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het UWV.
  • Mensen met een Wsw-indicatie.
  • Wajong'ers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
  • Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die met een voorziening werken en dankzij deze voorziening het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zonder deze voorziening kunnen zij dat niet.

Werken met een arbeidsbeperking bij de Belastingdienst

De Belastingdienst wil een organisatie zijn waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin verschillen worden verwelkomd en benut. Hierover zegt de Belastingdienst:

  • We vinden het belangrijk een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt door collega’s en het management.
  • Optimaal gebruik maken van een verscheidenheid aan deskundigheid en zienswijzen draagt bij aan het bedrijfsresultaat.
  • Tegelijkertijd vergroot diversiteit ons omgevingsbewustzijn en zorgt het ervoor dat we nog beter aansluiten bij de samenleving.

Vanuit diversiteitsbeleid richten wij ons ook op de instroom van nieuwe medewerkers die vallen onder de doelgroep Wet Banenafspraak. De Belastingdienst wil mensen met een arbeidsbeperking een volwaardige kans bieden om deel te nemen aan de maatschappij door hen een duurzame baan aan te bieden. Doel is dat eind 2023 ongeveer 1.200 mensen vanuit de Participatiewet/Wet Banenafspraak bij de Belastingdienst ingestroomd zijn.

Meer weten? Luister dan naar Nadisa Gambier en Rowé Hoogendoorn die hierover in november 2020 door de NOS zijn geïnterviewd: interview luisteren

Hoe kom ik in aanmerking?

Val jij onder de Wet Banenafspraak, heb je een UWV-indicatie (doelgroepverklaring) en zie je niet direct een vacature die bij je past maar ben je wel geïnteresseerd in een baan bij de Belastingdienst? Solliciteer dan via onderstaande knop, voeg jouw UWV-indicatie (doelgroepverklaring) toe en dan gaan we daarna graag het gesprek met je aan. En heb je nog vragen? Bel dan gerust met een van onderstaande medewerkers.

 

Solliciteer