Henriëtte, Fiscalist bij de Belastingdienst

'Maatwerk is nodig omdat de wet hetzelfde blijft, maar bedrijven altijd verschillend zijn.'

Henriette, Fiscalist/specialist Inkomstenbelasting, Bedrijfsopvolgingen en waarderingsaanspreekpunt bij de Directie Midden- en Kleinbedrijf, team Vastgoed en Landbouw

13 apr 2021

‘Toen ik twaalf was kregen we op school bezoek van een gastdocent die vertelde over economie, geld en financiën. Ik was meteen verkocht. Na de middelbare school koos ik dan ook voor een hbo-opleiding economie. Na een werkervaringsplek bij de Belastingdienst was ik opnieuw verkocht. Mijn begeleider had een gesprek met de financieel adviseur van een onderneming en vroeg al na een week of ik meewilde om te notuleren, maar ook om te ervaren hoe zo’n gesprek in de praktijk gaat. Ik was zó onder de indruk. De belastingwetten op een vlotte, heldere en vriendelijke manier uitleggen en de belastingplichtige tevreden zien vertrekken: dat wilde ik ook.

Werken en studeren

De Belastingdienst bood me niet alleen een baan aan, maar ook een studie fiscaal recht. Zo heb ik me vanuit mijn economische basis kunnen doorontwikkelen tot fiscalist. En bij die tweede bachelorstudie bleef het niet. Zo’n 2,5 jaar geleden ben ik ook gestart met een master fiscaal recht aan Nyenrode. Pittig, een complexe studie combineren met werk én een gezin, maar wel nodig om in mijn werk constant weer die onderste fiscale steen boven te krijgen.

Vooroverleg met ondernemers

Door de jaren heen ben ik altijd binnen de dynamische wereld van de midden- en kleinbedrijven blijven werken. Nederland kent zo’n brede waaier aan ondernemingen; ik behandel nooit dezelfde feiten. Nu, als fiscalist binnen het team Vastgoed en Landbouw, houd ik me vooral bezig met bedrijfsopvolgingen en waarderingen van ondernemingen. Wat ik precies doe? Ik leid vooral vooroverleggen. Tijdens zulke gesprekken met ondernemers – veelal vastgoedexploitanten en agrariërs – en vaak ook hun financieel adviseur bespreken we hoe het belastingrecht in hun specifieke geval zal worden toegepast. Zo krijgt de belastingplichtige vooraf zekerheid over de gevolgen van zijn of haar voorgenomen handeling, zoals het schenken van de onderneming aan een van de kinderen.

“Mijn dag is geslaagd als ik op basis van de wet, jurisprudentie en het beleid een standpunt heb ingenomen waarin ik geloof.”

Maatwerk toepassen

Voordat ik in zo’n vooroverleg stap, duik ik eerst in de boeken en papieren. Wat zegt de wet, de jurisprudentie en het beleid? En welke literatuur kan ik er nog op naslaan? Maar ook: wat zijn de feiten en omstandigheden rondom dit specifieke geval? Wat is mijn handelingsruimte, kan ik maatwerk toepassen? Dit laatste is nodig omdat de wet natuurlijk hetzelfde blijft, maar elk bedrijf anders is. Toch is maatwerk niet altijd mogelijk en dat maakt gesprekken soms moeilijk. In mijn functie moet je daarom stevig in je schoenen staan en goed kunnen communiceren. Je moet ook begrip kunnen tonen en tegelijkertijd zakelijk blijven. De belastingplichtige, de adviseur en ik hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, zolang ik het maar goed onderbouw en zij het begrijpen.

De beste Belastingdienst

Om de beste Belastingdienst voor Nederland te worden, is het belangrijk dat we zo veel mogelijk maatwerk bieden wanneer de wet die ruimte biedt. Dit vraagt om goedopgeleide belastingdienstambtenaren die boven op de wet- en regelgeving en de laatste fiscale ontwikkelingen zitten. Investeren in onderwijs is dus belangrijk; de Belastingdienst moet ook in de toekomst een frisse kennisorganisatie blijven. Vertrouwen terugwinnen en behouden kunnen we alleen als we de regels eerlijk en goed onderbouwd kunnen uitvoeren.’

< Lees alle verhalen