Back to basic met Cobol

Als ICT-student vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Van analyseren, ontwerpen, bouwen tot testen. Toen ik gevraagd werd deel te nemen aan de Cobol Summercourse heb ik geen moment getwijfeld. Het is een mooie kans om procedureel te programmeren. Kennis van programmeertaal Cobol is in deze tijd heel relevant.

De jaarlijkse Cobol Summercourse duurt twee dagen. De eerste dag maak je kennis met alle deelnemers en met wat Cobol inhoudt. De tweede dag ga je de diepte in, leer je wat je met Cobol kan en hoe je een programma bouwt. Op school krijgen we geen les meer in deze programmeertaal, dus de materie was helemaal nieuw voor me. Het leuke van een oudere programmeertaal is dat je back to basic gaat. Het heeft mij een ander perspectief op programmeren gegeven. Op school programmeer ik object georiënteerd, waardoor je lastig een vergelijking kunt maken. Met Cobol ben je procedureel aan het programmeren en snap je beter wat de zwakheden van de huidige programmeertaal zijn. Zeker als je wilt specialiseren in je vakgebied, is dat erg interessant. En handig als je straks gaat werken voor overheden, banken of bijvoorbeeld Google. Ook zij gebruiken Cobol.

Net zo goed worden

De Cobol Summercourse is een ervaring die je op weinig plekken aangeboden krijgt. Een bedrijf moet  natuurlijk Cobol in huis hebben. Kennisdeling is daarom extra relevant. Sowieso vind ik dat een belangrijk aandachtspunt. Mijn doel is dat na de afronding van mijn stage er geen verschil is tussen mijn codes en die van een Senior Developer. Zij zijn alleen zó goed, dat ik nog veel moet leren. Momenteel houd ik me bezig met een opdracht bij de afdeling Toeslagen. We programmeren een feature in C# om alle adressen in beeld te krijgen waar een burger heeft gewoond.

Vooroordelen de deur uit

Mijn stage bij de Belastingdienst duurde in totaal 21 weken. Grappige is dat ik vooraf een heel ander beeld had van de Belastingdienst: saai en stoffig. Vanaf het moment dat ik binnenstapte, veranderde dat beeld onmiddellijk. Door de ervaringen die ik heb opgedaan en kansen zoals de Cobol Summercourse, weet ik pas hoe modern en agile de Belastingdienst is. De vooroordelen die ik had, zijn dus helemaal niet meer van toepassing!